Yemekborusu damarlarının gerginliği - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Yemekborusu damarlarının gerginliği

Tıbbi adı (Özofagus varis)

Muhtemel belirtiler

Siyah dışkı Kan kusma Kusma Mide bulantısı Yutma güçlüğü

Hastalığın kısa tanımı

Özofagus varisi, yemek borusunun alt kısmında bulunan damarların anormal şekilde genişlemesidir. Bu durum, çoğu zaman bir karaciğer hastalığı ile ilişkilidir. Varisler özofagus lümenine kadar ulaşıyorsa, yaralanmalara karşı savunmasızdır. Bu durum, gastrointestinal sistemde acil tıbbi tedavi gerektiren şiddetli kanamaya neden olur.

Hastalığın tanımı

Özofagus, boğazı mideye bağlayan, mideye besinlerin ulaşmasına yardım eden uzun ve içi boş bir tüptür. Özofagusun alt tarafındaki venler anormal derecede genişlediklerinde bunlar özofajiyal varis adını alır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Özofajiyal varisler portal ven sisteminde kan birikmesi (portal hipertansiyon) ile gelişir. Karaciğer düzenli kan akımı engellendiğinde, kan kolleteral dolaşımlar bulmaya çalışır. Özofagus venleri, bu tarz kollateral bir dolaşıma el verir ama aşırı derece kullanıldıklarında genişler ve özofajiyal varislere dönüşürler. Portal hipertansiyonunun ve özofajiyal varislerin altta yatan sebebi çoğunlukla karaciğerle ilgili problemlerdir. Buna örnek olarak özofajiyal varisi olan %40’dan fazla insanın karaciğer sirozu olması verilebilir. Alkolik hepatit, kronik hepatit, karaciğer enfeksiyonu ve yağlı karaciğer gibi karaciğer hastalıkları sirozla sonuçlanır. Buna ek olarak, portal ven trombozu da sık görülen bir sebeptir. Portal vende kan pıhtısı tıkanıp kaldığında oluşan portal ven trombozu, vende tansiyonun artmasına sebep olup özofajiyal varise yol açar. Genellikle portal hipertansiyona sahip kişilerde ne sebeple olursa olsun, özofajiyal varis riski artmıştır. Özofajiyal varise sahip kimseler karın ağrısı ve disfaji gibi hafif semptomlara sahiptir. Bu hastalarda, asit, spesifik deri izleri ve dalak büyümesi gibi portal hipertansiyonun yönlendirici bulguları da mevcuttur. Özofajiyal varislerin yırtılması sindirim sisteminde şiddetli iç kanamaya yol açabilir. Bu durum kan kusmaya ve yüksek ölüm riski taşıyan dolaşım problemlerine yol açabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Özofajiyal varislerin tedavisi altta yatan sebebin iyileştirilmesi, çoğunlukla portal hipertansiyonun ilaçlarla tedavisini ya da yapay shunt’ı (TIPS) kapsar. Venlerin yırtılmasını ve ilgili ölümcül komplikasyonları engellemek için varisler bant ligasyonu ya da skleroterapi ile endoskopik olarak tedavi edilmelidir. Varisler yırtılıp kanamaya başlarsa, yoğun bakım ve endoskopik müdahale kanamayı durdurmak için gereklidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Çocuk hastalıkları Dahiliye Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış