Üst sindirim kanalının neoplazileri - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Üst sindirim kanalının neoplazileri

Tıbbi adı (Gastrointestinal sistem neoplazileri)

Muhtemel belirtiler

Erken doygunluk

Hastalığın kısa tanımı

Gastrointestinal sistem (mide-bağırsak sistemi) neoplazileri, üst sindirim sistemi içinde bulunan bir tümörlerdir. Bu yeni doku oluşumları organların normal işleyişini bozacaktır. Bu nedenle şüpheli belirtiler varlığında ileri tetkikler için bir doktora danışılmalıdır.

Hastalığın tanımı

Gastrointestinal sistem (mide-bağırsak sistemi) neoplazileri, üst sindirim sistemi içinde (yemek borusu, mide, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra kanalı) bulunan tümörlerdir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Üst sindirim sistemi tümörleri 1) özofagus tümörleri: yemek borusunun iç tabakasından (glandüler hücrelerde) köken alır ve çoğunlukla adenokarsinom türüdür. Daha az yaygın olarak, mukozada skuamöz hücrelerden köken alan skuamöz hücreli karsinom da görülebilir. 2) Mide tümörleri: Beş mide katmanının iç tabakasında başlayıp çoğunlukla adenokarsinom türüdür, 3) pankreas tümörleri: enzim üreten hücrelerden köken alıp çoğu kötü huylu adenokarsinomlardır. Nadiren hormon üreten ve iyi huylu olan tümörler de gelişebilir. 4) Karaciğer tümörleri: Çoğunlukla metastazdır. Karaciğerden köken alan tümörlere hepatosellüler karsinom denir. 5) Safra kesesi tümörleri: Nadir olup, genellikle safra kesesinin iç tabakasından köken alan adenokarsinom türü tümörlerdir. Gastrointestinal tümörlerin yaygın belirtileri arasında yutma sırasında ağrı, bulantı, kusma, anemi, yorgunluk, karın ağrısı veya şişkinlik vardır. Kan kusma veya siyah renkte kusma endişe verici belirtilerdir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tedaviler, tümöre konulan kesin tanıya göre olacaktır. Genel anlamda, tedaviler gastroskopi, ultrason veya bilgisayarlı tomografi gibi bir tanı yöntemi ile başlayacaktır. Sonrasında, cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi ile tedavi sürdürülür.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Çocuk hastalıkları Dahiliye Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış