Üst hava yolu enfeksiyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Üst hava yolu enfeksiyonu

Tıbbi adı (Laringotrakeal bronşit)

Muhtemel belirtiler

Nefes darlığı Ateş Boğaz ağrısı Ses kısıklığı Öksürük Hırıltılı solunum Derinin mavileşmesi Boyunda bezlerin şişmesi

Hastalığın kısa tanımı

Krup, gırtlak ve trake olmak üzere glotisin aşağısında kalan üst solunum yollarını tutan enflamatuar (yangısal) bir hastalıktır. Krup hastalığının en sık nedeni viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonların basit bir tedavisi yoktur. Krup hastalığı, buhar tedavisi ve dekonjestan ilaç ile semptomatik olarak tedavi edilir. Böylece nefes darlığı, öksürük ve gürültülü nefes alıp verme gibi belirtiler ortadan kalkar.

Hastalığın tanımı

Krup, gırtlak ve trakenin enflamatuar (yangısal) hastalığıdır. Genellikle, viral enfeksiyonlara bağlı gelişir. Klasik olarak artık rutin aşılama sonucu çok fazla görülmeyen difteri enfeksiyonuna bağlı gelişir. Krup, günümüzde daha çok solunum yollarının etkileyen diğer virüsler nedeniyle görülmektedir. Öyle ki, üst solunum yollarını tutan herhangi bir yangısal hastalık dokuların şişmesine neden olarak havayollarında daralma, nefes darlığı, öksürük ve gürültülü nefel almaya yol açabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Krup hastalığının virüs ve bakteri enfeksiyonları, hava yolu irritasyonu, alerji ve asit reflüsü olmak üzere çeşitli nedenleri olabilir. Ancak en sık nedeni viral enfeksiyondur. Rutin aşılamalar başlamadan önce, krup hastalığının ana nedeni difteri enfeksiyonlarıydı. Günümüzde, influenza, parainfluenza, rinovirüs, adenovirüs, kızamık ve suçiçeği virüsleri genellikle tüm hava yollarında iltihap ve enflamasyona neden oldukları için krup hastalığına yol açabilir. Virüs kaynaklı krup hastalığına yakalanan kişiler başlangıçta basit bir soğuk algınlığı benzeri belirtiler yaşar. Zamanla nefes almada güçlük, öksürük, gürültülü nefes alma ve ses kısıklığı gibi şikayetler de ortaya çıkar. Enfeksiyonların yanı sıra, solunum yollarının irritasyonu, allerji ve asit reflüsü spazmodik (aralıklı) krup hastalığına neden olabilir. Muhtemelen kortikal seviyelerin gün içindeki değişimlerine istinaden, krup, özellikle başlangıcından sonraki ilk iki gün, geceleri daha kötüdür. Şiddetli vakalarda, krup nefes darlığı ile aniden ölümcül bir tabloya dönüşebilir. Bu nedenle, acil yoğun bakım gerekmektedir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Krup hastalığının tedavisi nedenine bağlıdır. Hastalığın havayollarında şişme ve nefes almada güçlük gibi tipik belirtileri buhar tedavisi ile hafifletilebilmektedir. Epinefrin veya kortikosteroid gibi ilaçlar acil durumlarda havayolundaki şişliği azaltmak için kullanılabilir. Eğer, spazmodik (aralıklı) krup hastalığı söz konusu ise altta yatan problemi (alerji veya asit reflüsü gibi) iyileştirmeye yönelik ilaç tedavisi uygulanabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Pratisyen hekimlik

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış