Ulnar sinir sıkışması - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Ulnar sinir sıkışması

Tıbbi adı (Ulnar sinir sıkışması)

Muhtemel belirtiler

Ellerde uyuşukluk Karıncalanma Parmak deformitesi Kola yayılan ağrı Kol ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Ulnar sinir sıkışması, ulnar sinirin (nervus ulnaris) nedeniyle kol irritasyonu veya sıkıştırılması sonucu gelişen bir durumdur. Nedeni çoğunlukla sinirin dış etkilere en çok maruz kaldığı kübital tünelde (sulcus ulnaris) ile ilişkilidir. Ulnar sinir sıkışması olan kişiler, genellikle non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID), ateller, iş ve uğraşı terapisi ve bazı durumlarda cerrahi ile tedavi edilir.

Hastalığın tanımı

Ulnar sinir sıkışması, ulnar sinire bası sonucunda gelişir. Bu sinir kol boyunca ilerlediği için belirtiler genellikle parmak, el, kol ve dirsekte ortaya çıkar.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Ulnar sinir sıkışmasının başlıca nedeni, sinirin kübital tünelde (sulcus ulnaris) basıya maruz kalmasıdır. Ulnar sinirin basıya maruz kalmasına neden olabilecek birçok durum vardır. Örneğin, dirseği uzun süre bükülü tutmak, sonrasında ulnar sinirde basıya ve sinir sıkışmasına yol açabilir. Buna ek olarak, kırıklar, kemik çıkıntıları, dirsek ekleminin şişmesi, dirsek eklemi etrafındaki kistler ve tekrarlı hareketler durumun görülme olasılığını artırabilir. Ulnar sinir, duyu ve hareketi etkileyebileceği için, zedelendiğinde bazı kaslarda anormal his veya güçsüzlük olması muhtemeldir. Ulnar sinir sıkışmasının yaygın belirtileri şunlardır: elde güçsüzlük veya kas erimesi (özellikle dördüncü parmağın abdüksüyon hareketi zayıflar), avuç içi veya 4,5. parmaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi, dirsekte soğuk hassasiyeti. Ulnar sinir sıkışmasında, tipik olarak, kübital tünele perküsyon yapıldığı sırada 4. parmakta karıncalanma hissi duyulması önemlidir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Ulnar sinir sıkışmasının tedavisinde ilaçlar, aksesuar aletler, uğraşı terapisi ve bazen de cerrahiden yararlanılır. Genel anlamda, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ağrı ve enflamasyonu azaltmak için kullanılabilir. Ayrıca, ateller dirseğin hareketini kısıtlayarak iyileşmeyi kolaylaştırır. İş ve uğraşı terapisi kas gücünü yeniden kazanmak için tavsiye edilebilir. Bazı durumlarda, rahatsızlığı gidermek için cerrahi de düşünülebilir.

Kime gidebilirim?

Ortopedi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış