Tiroid bezinin şişmesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Tiroid bezinin şişmesi

Tıbbi adı (Guatr)

Muhtemel belirtiler

Yutma güçlüğü

Hastalığın kısa tanımı

Guatr tiroid bezinin normalin dışında büyümesiyle ortaya çıkan hastalıktır. Guatr hastalarının boyunlarında şişlik vardır. Nefes alırken ve yutkunurken zorlanırlar. Guatrın pek çok nedeni vardır. Tedavi de bu nedenlere yönelik yapılır. İyot eksikliği guatrın altındaki ana sebep olarak bilinir.

Hastalığın tanımı

Tiroid bezi boyunda gırtlağın hemen alt ve ön kısmında, kelebeğe benzeyen bir yapıdır. Bu bez normalin dışında büyüdüğünde guatr hastalığı ismi verilir. Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir. Birtakım hastalıklar ve yangısal olaylar da guatra neden olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Guatrın pek çok sebebi vardır. Fakat en sık nedeni iyot eksikliğidir. Günümüzde pek çok ülkede bu hastalığa engel olmak için sofra tuzunun içine iyot katılmıştır. Bunun yanı sıra, guatra zemin hazırlayan başka unsurlar da vardır. Örneğin, Grave’s hastalığı veya Hashimoto hastalığı gibi otoimmün hastalıklar, tiroid bezini etkileyerek guatra neden olabilir. Tiroid bezinde oluşmuş anormal nodüller de bezin normal çalışmasını bozarak guatra yol açabilir. Tiroid kanseri ve iltihaplar da bezi etki altına alarak büyümesine neden olabilir. Hamile kadınların bazılarında HCG (insan koryonik gonadotropini) hormonunun uyarısına bağlı olarak guatr gelişebilir. Guatrlı hastaların boynu şişmiştir. Yemek yerken ve nefes alırken zorlanırlar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Guatrın altında pek çok neden olabildiği için tedavi de bu altta yatan soruna göre değişecektir. Tiroid hormonunun kandaki seviyesini ayarlayan ilaçlar ve tiroid bezini küçültmeye yarayan radyoaktif iyot hastanın şikayetlerinin azalmasında rol oynar. Daha ciddi vakalarda, cerrahi yöntemle tiroid bezi çıkarılır. Guatra önlem olarak iyot takviyesi alınması önerilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Endokrinoloji Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış