Sinire bağlı mesane bozukluğu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Sinire bağlı mesane bozukluğu

Tıbbi adı (Erkeklerde nörojen mesane disfonksiyonu)

Muhtemel belirtiler

Gece idrara çıkma İdrar yaptıktan sonra damla gelmesi İdrar çıkartmaya geç başlama

Hastalığın kısa tanımı

Sinire bağlı mesane disfonksiyonu, sinirlerin mesane kaslarını kontrol edememesi sonucu idrar kaçırma ve idrar retansiyonu gibi üriner problemlerin ortaya çıkmasıdır. Daha ileri tetkikler için bir üroloğu ziyaret etmek gereklidir.

Hastalığın tanımı

Sinire bağlı mesane disfonksiyonu sinir sisteminin üriner sistem fonksiyonlarını etkileyen bir bozukluğudur. İdrarı depolama ve boşaltma fonksiyonlarını kontrol etmeyi sağlayan mesane kaslarını enerve eden sinirlerin normal fonksiyon görmemesi sonucu oluşur. Nöronal disfonksiyona bağlı olarak, aşırı aktif ya da az aktif mesaneyle sonuçlanabilir. İdrar retansiyonu ya da idrar kaçırma ana semptomlarıdır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Normal idrar yapma süreci mesane kaslarının ve sinirlerinin kasları gevşetmeyi ve kasmayı kontrol etmesi için beraber çalışmasını gerektirir, böylece işeme koordine bir biçimde gerçekleşir. Nörojen mesane disfonksiyonu sıklıkla Alzheimer hastalığı, omurilikteki konjenital problemler, beyin ve omurilik tümörleri, serebral palsi, ensefalit, multipl skleroz, Parkinson hastlığı, omur hasarı ve inme gibi santral sinir sistemine bağlı bozukluklar sonucu oluşur. Sinir hasarının yerine bağlı olarak aşırı aktif ya da az aktif mesane görülebilir. Aşırı aktif mesanesi olan insanların 1) birden gelen işeme hissiyle sık idrara çıkma, 2) mesaneyi tamamen boşaltma zorluğu, 3) isteyerek işeyememe gibi semptomları vardır. Az aktif mesanesi olan insanların 1) dolu mesane ve damla damla idrar sızıntısı (taşan mesane), 2) mesane hassasiyeti, 3) mesaneyi isteyerek boşaltma zorluğu ve 4) idrar retansiyonu gibi semptomları vardır. Nörojen mesane disfonksiyonunun her tipi mesaneyi tamamen boşaltmada zorluğa ve böylece mesane enfeksiyonu riskinin artmasına sebep olur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Nörojen mesane bozukluğu tedavisi ilaçlarla, kateterizasyonla ya da cerrahi ile mümkündür. Nörojen mesane disfonksiyonu ilaçları kasları gevşetir, tıkanıklığı azaltır ve mesane kaslarını güçlendirir. Eğer gerekirse, cerrahi düşünülebilir. Belli tedavilerin takibinde, fiziksel terapi mesane fonksiyonunu iyileştirmek için sıklıkla gerekir. Sadece ciddi vakalarda katetarizasyon hastanın idrar alışkanlıklarına kontrol kazanmasına yardımcı olur.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış