Sinir ağrısı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Sinir ağrısı

Tıbbi adı (Nöralji)

Muhtemel belirtiler

Kas ağrısı Ayakta dokunma duyusuyla ilgili problemler Yüzde dokunma duyusuyla ilgili problemler Bacakta kaslarda güçsüzlük Kolda kaslarda güçsüzlük Yüzde ağrı Soğuğa karşı duyarlılık

Hastalığın kısa tanımı

Nöralji, hasarlanan ya da irrite olan sinirlere bağlı gelişen şok tarzında ağrıdır. Etkilenen sinirlerin beslediği bölgede oluşur. Nöralji tedavisi ağrı dindirmeye odaklanır. Buna benzer problemler olduğunda, daha ileri araştırma için nöroloğu ziyaret etmek önemlidir.

Hastalığın tanımı

Nöralji sinir ağrısıdır ve birden ortaya çıkar. Ağır olabilir. Elektrifiye edici, keskin ve hatta yanıcı bir ağrı ile karakterizedir. Ağrı, hasarlanan sinirin beslediği bölgede ortaya çıkar. Sinir hasarı vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir, fakat en sık rastlanan yerler yüz ve boyundur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Nöralji sebebi esas olarak sinir hasarıdır. Sinir lifleri miyelin kılıfı ile korunur. Eğer miyelin kılıf zarar görürse, sinir ağrısı ile sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra, sinir lifine gelecek bir hasar ve sinir dolaşım bozuklukları nöraljiye sebep olabilir. Siniri hasarlayacak pek çok faktör vardır, bunlar : 1) ileri yaş, 2) enfeksiyon, 3) multipl skleroz, 4) sinirlerin üstünde baskı (örneğin fıtıklaşmış disk ya da karpal tünel sendromu), 5) diyabet, 6) kronik böbrek hastalığı, 7) porfiri, 8) travma, 9) kimyasal irritasyon ve diğerleri. En sık rastlanan nöraljiler: 1) Postherpetik nöralji: Zona sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. 2) Trigeminal nöralji: Beyinden yüze giden trigeminal sinire hasar sebebiyle oluşur. 3) Glossofarinjeal nöralji: Glossofarinjeal sinire hasar boğazda ve boyunda ağrı oluşturabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Nöralji tedaviler: 1) sinirdeki baskıyı ortadan kaldıracak cerrahi, 2) kan şekerinin kontrolü, 3) fiziksel terapi ve 4) ilaçlardır. İbuprofen gibi anti-enflamatuar ağrı kesiciler, amitriptilin ve nortriptilin gibi antidepresanlar ve kapsaisin gibi topikal merhemler sık kullanılan ilaçlardandır. Ciddi ağrısı olan insanlarda karbamazepin gibi nöbet engelleyen ilaçlar ve opioid gibi uyuşturucu ağrı ilaçları kullanılabilir. Ağrı bu ilaçlarla kontrol edilemezse, son seçenek lokal anestezi ya da elektriksel sinir stimulasyonudur.

Kime gidebilirim?

Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış