Şaşılık - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Şaşılık

Tıbbi adı (Strabismus)

Muhtemel belirtiler

Çift görme Artmış gözyaşı

Hastalığın kısa tanımı

Şaşılık, gözlerin paralelliğinin bozulduğu dolayısıyla aynı noktaya odaklanamadığı bir durumu anlatır. Özellikle göz kaslarının kontrolünün zayıflamasından kaynaklanan şaşılık, aynı tek taraflı kırma kusurundan da ileri gelebilir. Görmenin düzeltilmesi için bir göz doktoruna başvurulması önemlidir.

Hastalığın tanımı

Şaşılık (strabismus) görme eksenlerinin paralel konumlarından saptığı durumdur. Bu nedenle, kişinin iki gözü aynı anda tek noktaya odaklanamaz. Şaşılığın nedeni göz kaslarının koordinasyonunun bozulması veya tek taraflı görme kusurlarıdır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Şaşılığın nedenleri arasında şunlar vardır: 1) göz kaslarının hasarı veya işlev bozukluğu, 2) göz kaslarını kontrol eden sinirlerde harabiyet veya problem 3) beynin göz hareketlerini kontrol eden bölgesinda hasar (örneğin, inme) bir optik geribildirim alma beyni engelleyen bir gözü 4) Gözün gerçek konumunun beyin tarafından algılanmasını engelleyecek derecede tek taraflı görme kusuru. Bunlara ek olarak, şaşılık doğuştan kaynaklanan bir sorun ya da genel sağlık koşulları nedeniyle de gelişebilir. Aile bireylerinde şaşılık öyküsü olan, yakını görme kusuru olan (hipermetrop), Down sendromu veya serebral palsi (beyin felci) hastası, inme veya kafa travması geçirmiş kişilerde şaşılık gelişmesi yüksek ihtimaldir. Şaşılık kaymanın yönüne göre dört tip olarak sınıflandırılabilir: 1) içe kayma: ezotropya, 2) dışa kayma: ekzotropya, 3) yukarı kayma: hipertropya ve 4) aşağı kayma: hipotropya. Şaşılık ilk başladığında kişiler genellikle çift görme şikayetinden bahsederler. Zaman geçtikçe beyin etkilenen gözden gelen bilgiyi yok sayar ve bu şikayet kaybolur. 1-3 yaş arası dönemdeki çocuklar için şaşılık tehlikeli bir durumdur. Bu yaşlarda görme alanı olgunlaşmaktadır ve şaşılık tek gözün ömür boyu geri dönüşümsüz olarak baskılanmasına (ambliyopi) neden olabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Şaşılığın tedavisinden yararlanılan seçenekler şunlardır: 1) Kontakt lens ve gözlükler: kırma kusuru olan kişilerin görmesini ayarlamaya yardımcı olabilir. 2) Prizma lensler: göze giren ışığın açısını ayarlamada ve şaşılığa rağmen binoküler vizyonu sağlamada etkilidir. 3) Göz kası cerrahisi: göz kaslarının konumu ve uzunluğu düzeltilebilir. 4) Çocuğun sağlıklı gözünü örtmek: bu yöntem beynin kayan gözü kullanmasını teşvik edecek ve o gözde görme kaybını (amplyopia) önleyecektir.

Kime gidebilirim?

Oftalmoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış