Sarı deri yumrusu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Sarı deri yumrusu

Tıbbi adı (Ksantoma)

Muhtemel belirtiler

Deri nodülü

Hastalığın kısa tanımı

Ksantoma derinin altından yağdan zengin materyalden oluşan deri değişikliğidir. Normalde kolesterol ya da trigliserid gibi kan yağlarının artması sebebiyle oluşur. Doktor ziyareti, daha ileri kontrol ve altta yatan problemi bulmak için tavsiye edilir.

Hastalığın tanımı

Ksantoma genelikle kan lipidlerinin yüksek olması ile tetiklenen deri altı yağ birikimine bağlı gelişen yağ kitlesidir. Ksantoma düz, deriden kabarık ya da lop şeklinde olabilir. Genellikle yumuşak ve sarımsıdır. Vücudun herhangi bir yerinde görülebilir fakat en çok ayaklar, eller, kollar, bacaklar, eklemlerin dış yüzü ve göz kapaklarında görülür.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Ksantoma sebebi esas olarak kanda yağ seviyelerinin artmasıdır. Fakat, kanda yağların artmasına sebep olan birçok faktör vardır, bunlara örnek kanserler, safra kanalı tıkanıklıkları, pankreatik hastalıklar ve endokrin hastalıklar verilebilir. Ksantomaya sebep olan en sık hastalıklar hiperlipoproteinemiler gibi dislipidemilerdir. Ksantoması olan insanların derisi üstünde sarıdan kırmızıya, düz, deriden kabarık ya da loblu papüller görülebilir. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ama en çok ayaklar, eller, kollar, bacaklar, eklemler ve göz kapaklarında ortaya çıkar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Ksantoma tedavisi spesifik nedene bağlıdır. Altta yatan probleme tanı konulmasından sonra, tedavi hastalığa odaklanır. Ksantomanın kendisi herhangi bir tedavi gerektirmez. Kandaki lipid seviyeleri azaldığında, otomatik olarak ksantomalar da iyileşir. Bazı insanlar ksantomanın kozmetik sebeplerden ötürü çıkartılması içi cerrahiyi kabul eder. Fakat, altta yatan problem çözülmezse tekrar ksantoma oluşabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dermatoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış