Romatizmal ateş - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Romatizmal ateş

Tıbbi adı (Akut romatizmal ateş)

Muhtemel belirtiler

Solgunluk Gözün beyaz kısmının kanaması Ateş Eklem ağrısı Vücut ağrısı Deri döküntüsü Bilek şişmesi Nabız yokluğu Çarpıntı Kalp hırıltısı Eklem bölgesinde döküntü Eklem kızarıklığı Baş ağrısı Terleme Deri nodülü

Hastalığın kısa tanımı

Römatizmal ateş belli bakteri enfeksiyonları sonucu (Strestococcus Grup A), eklemlerde ağrı (poliartrit) ve kalpte (endo-,myo- ya da perikardit) çeşitli problemlerin görülmesidir.

Hastalığın tanımı

Römatizmal ateş deri, eklem, kalp ve nadiren beyinde görülür; yanlış tedavi edilen ya da hiç tedavi edilmeyen Streptococcus pyogenes bakteri enfeksiyonu sonrasında oluşur. Grup A streptokoku genellikle tonsillerde enfeksiyona sebep olur. Komplikasyonlar alerjik reaksiyonlara benzer: poliartrit, endo-, myo-, perikardit, nadir durumda deride römatizmal nodlar ve sinir sistemi atağı (chorea minor) görülebilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Ağız, burun ve boğazda görülen Streptococcus pyogenes enfeksiyonundan 10-20 gün sonra, römatizmal ateş ortaya çıkar. Ağrılı, şiş ve sıcak eklemlerde tipik gezici eklem ağrılarının yanında hastalar ateş, başağrısı ve ter gibi genel semptomlardan yakınır. Kalbin dahil olması çok nadir olarak göze çarpan semptomlara sebep olur, ama özellikle olası kalp kapağı yıkımları sebebiyle kalp tekrar tekrar kontrol edilmelidir. Deri, hastalığa dahil olduysa, tipik dairesel döküntüler ve romatizmal nodlar eklemlerin ekstensör yüzlerinde oluşur. Eğer sinir sistemi dahilse, genellikle ekstremitelerde rahatsızlık ve hantallık görülür.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Boğaz süprüntüsü ve spesifik kan testleri Streptecoccus pyogenes enfeksiyonunu kanıtlar ve yukarıda bahsedilen semptomlarla beraber, römatizmal ateş tanısı doğrulanır. Tedavi Streptoccoccus ile penicillin aracılığıyla başa çıkmayı ve eklemlerin, kalbin ve diğer etkilenen bölgelerin genellikle kortizon ve bazen aspirin ile enflamasyon cevaplarının kontrol altına alınmasına odaklanır. Tedavi 4-6 hafta boyunca sürer. Römatizmal ateşin prognozu hastalığın ciddiyetine ve kalp kapakçıklarının ne kadar etkilendiğine bağlıdır. Bugün römatizmal ateş nadir rastlanılan bir durumdur, çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotiklerle derhal tedavi edilmektedir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Pratisyen hekimlik

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış