Paratiroid bezinin aşırı çalışması - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Paratiroid bezinin aşırı çalışması

Tıbbi adı (Hiperparatiroidizm)

Muhtemel belirtiler

Kemik kırığı Sert dışkı Vücut ağrısı Haftada üç defadan az dışkılama Mide ağrısı Kusma Mide bulantısı İştahta azalma Artmış idrar miktarı Midede gaz olması Ruh halindeki sürekli değişiklikler Dışkı çıkarmada güçlük

Hastalığın kısa tanımı

Hiperparatiroidism, paratiroid bezleri tarafından üretilen çok fazla paratiroid hormonu olması durumudur. Hiperparatiroidism sebepleri çeşitlidir. Bir doktoru ziyaret etmek, sebebi netleştirmek ve uygun tedaviye başlamak için gereklidir.

Hastalığın tanımı

Paratiroid bezleri, boyunda, tiroid bezinin kenarında yerleşen, yuvarlak şekilli 4 küçük bir bezdir. Esas olarak paratiroid hormonu oluştururlar. Paratiroid hormon fonksiyonları kanda ve kemikte kalsiyum, fosfor ve vitamin D seviyelerini kontrol etmektir. Hiperparatioridism, çok fazla paratiroid hormonu oluştuğunda ortaya çıkar ve kanda kalsiyumun fazla olmasıyla sonuçlanır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Hiperparatiroidism sebebine göre 3 farklı şekilde sınıflandırılır. 1) Primer hiperparatiroidism: Paratiroid bezinde otonomik olarak paratiroid hormonu üreten bir hiperplazi (anormal kütle) ya da tümör sebebiyle ortaya çıkar. Kadınlar ve aile hikayesinde bu hastalık olan insanlarda bu problem daha çok görülür. 2) Sekonder hiperparatiroidism: Böbrek yetmezliği, karaciğer ve bağırsak bozukluğu, vitamin D eksikliği ve raşitizm gibi diğer medikal durumların sonucunda oluşur. 3) Tersiyer hiperparatiroidism: Sekonder hiperparatiroidismden yıllar sonra ortaya çıkar. Psikiyatrik bozukluklar için sık kullanılan bir ilaç olan lityum alımı, primer hiperparatiroidisme benzer yan etkilere sebep olabilir. Hiperparatiroidismi olan insanlar sıklıkla kemiklerde ağrı, kırıklara karşı hassasiyet, idrar miktarının artması, böbrek ve mesane taşları, yorgunluk ve iştah kaybı gibi semptomlara sahip olur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Hiperparatiroidism tedavisi sebeplerine bağlıdır. Yüksek kalsiyum ve paratiroid hormon seviyesi, düşük kalsiyum ve düşük fosfat diyetiyle, kalsitriol ve sinakalset gibi ilaçlarla ayarlanabilir. Yeteri derecede su tüketmek böbrek taşlarının oluşumunu engelleyebilir. Kemik kitlesinin yıkımı bifosfonat ve kadınlar için östrojene benzer maddelerin kullanımı ile azalır. Bunun yanı sıra, düzenli egzersizler kemikleri güçlendirir. Hiperparatirodism tıbbi bir durumdan dolayı oluştuğunda, tedavi altta yatan hastalığa odaklanır. Hiperplazi ya da iyi huylu tümör durumunda cerrahiye öncelik verilir. Hiperparatiroidism kanser sebebiyle oluştuysa, kemoterapi ya da radrasyon terapisi gerekli olabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Endokrinoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış