Özofagusun dışa genişlemesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Özofagusun dışa genişlemesi

Tıbbi adı (Özofagus divertikülü)

Muhtemel belirtiler

Yutma güçlüğü Boğazda yanma

Hastalığın kısa tanımı

Özafagus divertikülü, yemek borusunda normalin dışında oluşmuş bir cebi tanımlar. Özafagus divertikülü yutkunmada zorluk, ağız kokusu ve geri akma gibi sorunlara neden olur. Rahatsız edici belirtileri olmadığı sürece divertiküller tedavi edilmez. Aksi takdirde en iyi tedavi seçeneği cerrahi ameliyattır.

Hastalığın tanımı

Özafagus divertikülü, yemek borusunda normalin dışında oluşmuş bir ceptir. Bulunduğu yere göre 3 tipe ayırmak mümkündür: 1) Zenker divertikülü (70%), parabronşiyal divertikül (20%) ve epifrenik divertikül (10%).

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Divertiküllerin nedenleri, yutkunma sırasında özafagusta basınç değişikliği, dokuda zayıflık ve kas kasılmalarının uyumsuzluğu olabilir. Bulunduğu yere göre 3 farklı divertikülden bahsedilebilir: 1) Zenker divertikülü en sık (70%) görülen tiptir. Genellikle yemek borusunun başladığı yerde oluşur. 2) Parabronşiyal divertikül: nefes borusunun çatallandığı hizada görülür. 3) Epifrenik divertikül diyaframın hemen yukarısındadır. Zenker divertikülü olan kişiler geri akma, ağız kousu, yutkunma zorluğu ve aspirasyon pnömonisi şikayetleriyle doktora başvururlar. Mid-torasik veya epifrenik divertiküller çoğunlukla belirti vermezler.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tedavi, belirtilerin derecesine bağlıdır. Belirti vermeyen vakalar tedavi edilmez. Hastaya rahatsızlık veren bir divertikül cerrahi yolla çıkarıldıktan sonar mikroskop altında incelenerek kötü huylu olup olmadığı araştırılır.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Çocuk hastalıkları Dahiliye Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış