Özofagus disfonksiyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Özofagus disfonksiyonu

Tıbbi adı (Akalaziya)

Muhtemel belirtiler

Erken doygunluk Yutma güçlüğü

Hastalığın kısa tanımı

Özofagus disfonksiyonu özofagusun normal olarak fonksiyon görmediği durumdur. Örneğin, gastroözofajiyal reflü özofagus disfonksiyonunun ortak sonuçlarından biridir. İlgili semptomlar varsa, daha ileri bir kontrol için gastroenteroloğun ziyaret edilmesi tavsiye edilir.

Hastalığın tanımı

Özofagus boğazı ve mideyi birbirine bağlayan, fonksiyonu besinleri mideye taşımak olan uzun ve boş bir tüptür. Özofagus, besini peristaltik dalgalarla taşıyan düz kaslardan yapılmıştır. Üst ve alt sfinkter gerektiği zaman özofagusun uçlarını kapatır. Özofagus disfonksiyonu, özofagus düz kaslarının anormal kas kontraksiyonu ya da üst ve alt sfinkterin anormal fonksiyonu sonucu oluşur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Özofagus disfonksiyonu sebepleri özofagus düz kaslarının anormal kasılması ya da üst ve alt sfinkterin anormal çalışması olabilir. 1) Özofagusun üst kısmının disfonksiyonu sıklıkla özofagusun aşırı kas kasılması (özofagus spazmı) sonucu oluşur. Bu, yutkunmada ve içmede zorluğa sebep olur. Özofagus spazmının tipik semptomları boğazda yumruk hissi, göğüste ağrı ve yemek regürjitasyonudur. 2) Alt özofagus disfonksiyonu, yüksek ya da düşük özofagus kas kontraksiyonundan ve özofagus alt sfinkterinden kaynaklanır. Alt sfinkter kasılması çok güçlüyse ve peristaltik düz kas dalgaları çok zayıfsa, besinin mideye geçmesi engellenir ve besin özofagusta takılıp kalır (akalazya). Tipik semptomlar yutmada problemler, göğüste ve üst abdomende ağrı ve besin regürjitasyonudur. 3) Alt sfinkter kontraksiyonları çok zayıfsa, asidik gastrik içerik özofagusa akabilir ve bu özofagus mukozasına hasar verebilir. Sık rastlanan bu probleme gastroözofajiyal reflü denir. Gastroözofajiyal reflüsü olan insanların mide ekşimesi, göğüs ağrısı, ağrılı yutma ya da gece öksürüğü gibi semptomları olur. Tipik mide ekşimesi semptomu, üst abdomen ya da göğüste, yemekten sonra ve geceleri yatay yatarken kötüleşen ağrılı yanma hissinin olmasıdır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Özofagus disfonksiyonunun tedavisi ilaçları ve nadir olarak cerrahiyi kapsar. Tedavi, spesifik probleme dayalıdır. Örneğin, disfonksiyon aşırı kas kasılması sonucu oluştuğunda kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar özofagus kaslarını gevşetmeye yardımcı olur. Disfonksiyon özofagusun kaslarının zayıf kasılmasından dolayı oluşmuş ve gastroözofajiyal reflüye sebep olmuşsa sıklıkla antiasit gibi ilaçlarla tedavi edilir. Fakat bazı ağır vakalarda özofagus fonksiyonunu tamir etmek için cerrahi gereklidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Çocuk hastalıkları Endokrinoloji Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış