Omuzda kas yırtığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Omuzda kas yırtığı

Tıbbi adı (Rotator manşet ruptürü)

Muhtemel belirtiler

Kola yayılan ağrı Kol ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Rotator manşet yırtığı, travma veya dokunun bozulmasına bağlı olarak gerçekleşebilir. Rotator manşete ait herhangi bir kas lifi yırtılabilir. Hasta, çoğunlukla omzunda ağrı ve güçsüzlük hisseder. İstirahat ve anti-enflamatuvar ilaçlar şikayetlerin azaltılmasında etkilidir. Bazı olgularda cerrahi girişim gerekebilir.

Hastalığın tanımı

Omuz eklemi sferoid eklem (küresel eklem) tipindedir. Kol kemiğinin (humerus) üst kısmı kürek kemiği (scapula) ile eklem yapar. Rotator manşet 4 kastan oluşur ve kol kemiğinin (humerus) baş kısmını kürek kemiğinin (skapula) eklemsel merkezinde tutar. Omuz ekleminin kas liflerinden bir veya birkaçının yırtılmasına rotator manşet yırtığı denir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Rotator manşet, kol kemiğinin (humerus) üst kısmında, omuz ekleminin etrafında konuşlanmış bir kas ve kas lifleri grubudur. Omzu yerinde tutma ve kolun değişik yönlerde hareketini sağlama görevlerini yapan bir manşet oluştururlar. Rotator manşet yırtıklarının arasında, 1) kol uzanık haldeyken üstüne düşme veya ağırlık kaldırmaya çalışırken ani hareket yapma gibi yaralanmalar, 2) uzun sürede meydana gelen kronik yırtılmalar vardır. İkinci tür yırtıklar genellikle kas lifinin uzun süredir iltihaplı olduğu veya sıkışma sendromuyla ortaya çıkan olgulardır. Yüzücü, tenisçi ve futbolcular akut rotator manşet yırtığı için yüksek risk taşıyan grubu oluştururlar. Rotator manşeti yırtılan kişilerde, ağrı, güçsüzlük, hassasiyet, hareket güçlüğü, omuzda çatırtı sesi gibi belirtiler gözlenebilir. Ağrı genellikle başın yukarısında bir şeye uzanırken veya gece incinmiş omzun üstüne yatarken hissedilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Hasta normalde omzuna çok yük bindirmiyor ise istirahat ve fizik tedavi kısmi yırtılmaların iyileşmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca, buzla bası yapmak da ağrı ve şişlik şikayetlerini azaltacaktır. Anti enflamatuvar ilaçlar ve kortikosteroid iğneleri de belirtileri hafifletmede rol oynar. Hasta genç ve travmatik yırtılma yeni olmuş ise veya normalde sağlıklı kasları olan bir yaşlı hasta yırtılmayla başvurmuşsa yırtılan kas lifinin tamiri cerrahi yolla da yapılabilir. Ancak cerrahi seçeneği her zaman hastanın beklentilerine göre değerlendirilmelidir.

Kime gidebilirim?

Ortopedi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış