Obsesif kompulsif bozukluk - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Obsesif kompulsif bozukluk

Tıbbi adı (Obsesif kompulsif bozukluk)

Muhtemel belirtiler

Göz kırpması Tik Huzursuzluk Endişe Ruh halindeki sürekli değişiklikler

Hastalığın kısa tanımı

Obsesif kompulsif bozukluk obsesif düşünceler ve kompulsif hareketlere yol açan psikiyatrik bir bozukluktur. Bu hastalığa sahip insanlar semptomların kontrol edilmesi ve uygun tedavi için psikiyatristi ziyaret etmelidir. Tedavi sıklıkla ilaçları ve davranışsal terapiyi kapsar.

Hastalığın tanımı

Obsesif kompulsif bozukluk psikiyatrik bir bozukluktur. Etkilenen kişide obsesif düşüncelere ya da kompulsif hareketlere yol açar. Obsesif kompulsif bozukluk sıklıkla anksiyete bozuklukları ya da depresyonla bir arada görülür.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Obsesif kompulsif bozukluğun sebebi hala bilinmemektedir. Birkaç psikolojik ve biyolojik açıklama modeli vardır. Tek iyi bilinen şey, obsesif kompulsif bozukluğun anksiyete bozuklukları, depresyonlar ve diğer psikiyatrik hastalıklarla beraber bulunmasıdır. Obsesif kompulsif bozuklukluğun semptomları obsesif düşünceler ve kompulsif hareketler olarak ikiye ayrılmaktadır. Obsesif düşünceler hasta tarafından mantıksız olduğu fark edilen, tekrar tekrar maruz kalınan düşüncelerdir. Bu düşünceler tipik olarak saldırı ve şiddet, çevre kirliliği, düzenlilik, din ya da cinselliktir. Kompulsif hareketler yıkama, kontrol etme, sayı sayma ya da kelimeleri seslendirme gibi aşırı tekrarlayan davranışlardır. Kompulsif hareketler kompulsif dürtülerin (ilgili hareketi ancak yaptıktan sonra azalan, o aktiviteye karşı duyulan güçlü istek) bir sonucudur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi sıklıkla ilaçları ve davranışsal terapiyi kapsar. Antidepresanlar serotonin miktarını artırmak ve böylece depresyonu, anksiyeteyi ya da kompulsif semptomları azaltmak için kullanılır. Ağır vakalarda nöroleptikler reçete edilebilir. Bunun yanı sıra; davranışsal terapi, insanların, herhangi bir semptom göstermeden normalde bu bozukluğu tetikleyen durum ile yüzleşmesine yardım eder. Tetikleyen durumlar altında obsesif kompulsif bozukluğu olan insanlar kompulsif dürtülerin stresiyle başa çıkmalı ve manasız davranışlardan kaçınmalıdır.

Kime gidebilirim?

Çocuk ve ergen ruh sağlığı Psikiyatri

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış