Myastenia gravis hastalığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Myastenia gravis hastalığı

Tıbbi adı (Myastenia gravis)

Muhtemel belirtiler

Yutma güçlüğü Göz kapağının düşmesi Kolda kaslarda güçsüzlük Bacakta kaslarda güçsüzlük

Hastalığın kısa tanımı

Myastenia gravis, kaslar ve sinirler arasındaki iletişimi bozan bir otoimmün nöromüsküler bozukluğu tanımlar. Hastalığın görüldüğü kişiler, istemli kaslarında ilerleyen güç kaybından muzdariptirler. Antikolinesteraz ajanlar ve immün baskılayıcı ilaçlar hastanın şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı vakalarda hastalığın kontrolü için cerrahi ameliyat uygun görülebilir.

Hastalığın tanımı

Myastenia gravis, istemli kaslarda ilerleyici güç kaybıyla seyreden otoimmun bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminin, sinir ve kaslar arasındaki iletişimde önemli role sahip n-asetilkolin reseptörlerine saldırması sonucu gelişir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Myastenia gravis, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırdığı bir otoimmün bozukluktur. Hastaların bağışıklık sistemi, kas hücrelerinin sinir hücrelerinden gelen iletileri almasını engelleyecek antikorlar üretir. Ancak, bağışıklık sistemindeki bu bozukluğa neyin sebep olduğu tam bilinmemektedir. Genellikle timus tümörüne bağlı olarak timusa karşı oluşturulan antikorların, bazı vakalarda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalık her yaşta görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır. Ana belirtisi, tüm istemli kaslarda zayıflıktır (iç organlarda bulunan düz kaslar ve kalp kası istemsiz kas grubundadır). Bu nedenle, genel kas güçsüzlüğü, nefes alma, çiğneme, konuşma, yutma güçlüğü, sarkık baş, yüz felci, yorgunluk, ses kısıklığı gibi belirtilere neden olabilir. Erken aşamada göz kaslarının tutulumu ile tipik olarak çift görme veya göz kapaklarının sarkıklığı belirti olarak karşımıza çıkar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Myastenia gravisin kesin bir tedavisi yoktur. Ancak, uygun tıbbi tedaviler ile hastalığın belirtileri hafifletilebilir. Bazı doktorlar, hastalara yeterli dinlenme, stres ve ısı maruziyetinden uzak durma gibi birtakım yaşam tarzı değişiklikleri de önermektedir. Şikayetleri hafifletmek için ilaçlar da sıkça kullanılır. Örneğin, piridostigmin ve neostigmin gibi antikolinesteraz ajanlar nöromüsküler iletimi ve kas gücünü artırabilir. Prednison, siklosporin, mikofenolat mofetil, azatiyoprin ve takrolimus gibi immünosupresif ilaçlar, anormal antikorların üretimini baskılamak için kullanılabilir. Bazı vakalarda timusun cerrahi olarak çıkarılması hastalığın sürecinde olumlu etki yapabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış