MS hastalığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

MS hastalığı

Tıbbi adı (Multipl skleroz)

Muhtemel belirtiler

Aniden ortaya çıkan çift görme Çift görme Felç Kolda kaslarda güçsüzlük Bacakta kaslarda güçsüzlük Kolda kas kaybı Bacakta kas kaybı Hareketle gelen titreme Baş dönmesi Vücudun sağ ya da sol tarafında oluşan güçsüzlük veya uyuşma Kaslarda güçsüzlük Yüzde ağrı Yürüme zorluğu Ayakta dokunma duyusuyla ilgili problemler Yüzde dokunma duyusuyla ilgili problemler Dışkı çıkarmada güçlük Haftada üç defadan az dışkılama

Hastalığın kısa tanımı

Multipl skleroz (MS) sinir hücrelerini çevreleyen miyelin kılıfın, bağışıklık sisteminin saldırısına uğradığı otoimmun bir hastalıktır. Tedavi hastalığı ortadan kaldırmaz ancak ilaçlar, fizik tedavi, konuşma ve uğraşı terapileri belirtilerin tedavisinde ve hastalığın hızlı ilerlemesinin önlemesinde etkilidir.

Hastalığın tanımı

Multipl skleroz, sinir hücrelerini çevreleyen miyelin kılıfın bağışıklık sisteminin saldırısına uğradığı otoimmun bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi, yanlış yönlendirildiğinde sinir hücrelerini çevreleyen ve koruyan miyelin kılıfına saldırır. Bir yangı odağı gelişir ve etkilenen alanlarda nedbe bırakabilir. Bu durum, merkezi sinir sisteminin etkilenen bölgesine bağlı olarak çeşitli belirtilere neden olur. Sıklıkla hareket, duyu ve görmede kısıtlamalar olarak belirti verir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Multipl sklerozun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, genetik sorunlar, viral enfeksiyonlar ya da çevresel faktörlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Bağışıklık sistemi miyelin kılıfa saldırmaya başladığında, bir yangı odağı oluşur ve etkilenen alanlarda nedbe bırakabilir. Yangı, beyin ya da omurilikte (merkezi sinir sistemi) sinir liflerinin (ak madde) olduğu her yerde meydana gelebilir. Sinirsel iletimin bozulması hastada belirti vereceği hastanın şikayetleri etkilenen alana göre değişecektir. Sık görülen belirtilerden biri optik sinirin tutulumuna (neuritis nervi optici) bağlı olarak tek gözde görme kaybıdır. Multipl skleroz anormal hareketler, düşünceler ve duyumlar gibi belirtilere de yol açabilir. Örneğin, MS'li insanlar genellikle kasların zayıflığından muzdariptirler. Anormal yürüyüş veya yürümede güçlük gibi belirtiler gösterirler. Diğer belirtiler arasında uyuşma, karıncalanma hissi, koordinasyon problemleri, denge bozukluğu, hafıza problemleri, kişilik değişiklikleri, yorgunluk, mesane veya bağırsak kontrolünün kaybı bulunmaktadır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Multipl skleroz tedavisi çoğunlukla yangıyı kontrol etmek ve belirtileri iyileştirmeye yöneliktir. Hastalığı tamamen çözecek bir tedavi yoktur. Akut enflamasyon evresi yüksek dozda steroid ile tedavi edilir. Daha ileri atakları önlemek için, immünoregülasyon veya immünsüpresyon ilaçları kullanılır. Bu ilaçlar önceden ve genellikle ömür boyu alınması gerekli görülmektedir. Ilaç tedavilerinin yanı sıra, fizik tedavi, konuşma ve uğraşı terapilerinin de olumlu etkilerinden bahsedilebilir. Bahsedilen tedavi yöntemlerin kombinasyonları belirtileri kontrol altına alma ve aynı zamanda hastalığın ilerleyişini durdurmada yardımcı olabilir.

Kime gidebilirim?

Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış