Motor nöron hastalığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Motor nöron hastalığı

Tıbbi adı (Amyotrofik lateral skleroz)

Muhtemel belirtiler

Kolda kaslarda güçsüzlük Bacakta kaslarda güçsüzlük Kolda kas kaybı Bacakta kas kaybı Parmak deformitesi Kilo kaybı Dışkı çıkarmada güçlük Tükürük salgılanmasının artması Hareket kısıtlılığı Konuşma güçlüğü Yutma güçlüğü Nefes darlığı

Hastalığın kısa tanımı

Amyotrofik lateral skleroz (ALS olarak kısaltılmıştır) sinir sisteminin, kasları stimüle eden sinirlerinin hastalığıdır. Hızlı ilerler ve konuşma, yutkunma ve nefes alma dahil hareket bozukluklarına sebep olur.

Hastalığın tanımı

ALS, sinirleri, enerve ettikleri kasların çalışmasını önleyecek şekilde zedeler. Bu durum tedavi edilemez ve genel olarak hızlı ilerler. Ortalama sağkalım sadece 3.5 yıldır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Hastalık kademeli olarak başlar ve sadece birkaç spesifik semptom gösterir. Hastalığın ilk bulgusu, küçük el kaslarının giderek zayıflamasıdır; fakat bu genellikle belirgin bir güç kaybına sebep olmaz, böylece hastalar durumun farkına varmaz. Sadece geç bir evrede, sinirlerin %50’si hasar gördüğünde, istemsiz kas krampları özellikle bacaklarda oluşur. Sinir hasarının daha fazla ilerlemesi sonucunda, hasta konuşma ve yutkunmada güçlükten yakınır. Nefes almak da oldukça zor gelmeye başlar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Malesef ki, ALS’nin sebebine yönelik bir tedavi söz konusu değildir, hastalığın sadece semptomları azaltılabilir. Bu, fizyoterapi ve konuşma terapisi ile hastaların özgür bir hayat yaşamalarını sağlayarak mümkün olur. İlaçlar kas krampları için kullanılabilir. Hasta çok fazla öksürürse, yapay beslenme için tüp takılması da düşünülebilir. Sinir hasarları nefes almada zorluğa sebep olduğu için, makine ventilasyon hemen hemen her vakada gereklidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış