Metabolik bozukluk sebebiyle oluşan beyin hasarı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Metabolik bozukluk sebebiyle oluşan beyin hasarı

Tıbbi adı (Metabolik ensefalopati)

Muhtemel belirtiler

Kelime bulmada güçlük çekme Uykusuzluk Ruh halindeki sürekli değişiklikler

Hastalığın kısa tanımı

Metabolik ensefalopati, beyinde metabolik bir bozukluktan ötürü oluşan bir fonksiyon bozukluğudur. Belirtiler genellikle akut başlar ve hasarı geçici veya kalıcı olabilir. Tedavi, acil önlemler ve metabolik bozukluğa neden olan altta yatan hastalığın tedavisini gerektirir.

Hastalığın tanımı

Metabolik ensefalopati metabolik bozukluktan ötürü oluşan bir beyin disfonksiyonudur. Metabolik bozukluk vücutta anormal seviyede metabolit olmasına sebep olan herhangi bir hastalık ya da durum olabilir. Metabolik ensefalopatinin semptomları normalde akuttur. Beyin disfonksiyonu zamanında tedavi edildiğinde genellikle geçici olmasına rağmen, tedavi edilmezse kalıcı olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Metabolik ensefalopati, normal beyin fonksiyonunun anormal miktarda metabolit olmasından dolayı bozulmasıdır. Metabolik bozukluklar, öyle anormal seviyede metabolit oluşmasına sebep olur ki; bu beyin hücrelerine hasar verebilir ve böylece fonskiyon kaybına sebep olabilir. Metabolik ensefalopati elektrolit dengesizliği (kan tuzları), hipotiroidism ya da diğer endokrin sistem disfonksiyonları, son dönem böbrek yetmezliği, ağır karaciğer hastalığı (siroz) ve normal metabolizmayı bozan diğer metabolik hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, madde kullanımı ve ilaçlar ya da ağır metal zehirlenmesi de anormal metabolizma ile sonuçlanıp beyin disfonkisyonuna neden olabilir. Metabolik ensefalopatinin semptomları genellikle akut olarak ortaya çıkar. Hastalar genelde konsantrasyon bozukluğu gibi bilinç bozukluklarından, deliryum ve bilinç kaybı gibi semptomlardan yakınır. Bu hastalık erken tanı konduğunda geri dönüştürülebilir ve tedavi edilebilir. Hasar zamanında tedavi edilemezse, kalıcı olabilir ve demans (bunama) gibi diğer hastalıklara yol açabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Metabolik ensefalopatinin tedavisi altta yatan probleme dayanmaktadır. Örneğin, sebebi son dönem böbrek yetmezliği olan ensefalopatinin akut ve uzun dönem tedavisi düzenli hemodiyalizdir. İlaçlar sıklıkla metabolik ensafalopati sebebiyle oluşan huzursuzluk, uyku bozukluğu ve uyuklama gibi ilgili semptomları kontrol etmek için kullanılır. Fakat, beyin fonksiyonlarının tamamen iyileşmesi ancak altta yatan metabolik problemin ya da hastalığın iyileşmesine bağlıdır. Herhangi şüpheli bir semptom varlığında, acil tıbbi tedavi durumun nedenini bulmak ve kalıcı hasarı önlemek için gerekmektedir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış