Mesane kanseri - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Mesane kanseri

Tıbbi adı (Erkeklerde mesane kanseri)

Muhtemel belirtiler

İdrar fışkırtmada azalma Sık idrara çıkma İdrar yaparken ağrı hissetme

Hastalığın kısa tanımı

Mesane kanseri, mesanenin kötü huylu kanseridir. Yaşlı erkekleri kadınlara kıyasla 3 kat daha fazla etkiler.

Hastalığın tanımı

Mesane kanseri, tüm kötü huylu kanserler arasında %2’lik bir paya sahiptir. Erkeklerin mesane kanserine yakalanma riski kadınlara kıyasla 3 kat daha fazladır. Mesane kanserine yakalanmış hastaların ortalama yaş aralığı 65 ve 70’tir. Kimyasal maddelerle sık temas, sigara, sık idrar yolu enfeksiyonu, hatta radrasyon terapisi mesane kanserine yakalanma riskini artırır. Mesane kanseri genellikle mesaneyi örten hücrelerden kaynaklanır (ürotelyal karsinom/transizyonel hücreli karsinom). Tek bir kaynak noktası (ünifokal) olabildiği gibi, genellikle birden çok (multifocal) kaynak noktasına sahiptir. Mesane kanseri, tümor büyümesinin ne derecede ileri seviye olduğuna, mesane duvarındaki hangi yapıların etkilendiğine, çevre dokunun etkilenip etkilenmediğine göre birden çok şiddet derecesine sahiptir. Tedavi, kanserin şiddetine göre değişir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Hastalar genellikle ağrı şikayetleri olmaksızın idrarlarında kan gördüklerinde (makrohematüri) doktora gider. İdrarda kan görülmesinin yanı sıra, idrar yapma esnasında başka semptomlar da ortaya çıkabilir. Vakaların yüzde 20’sinde, mesane kanserine herhangi bir semptom eşlik etmez. Rutin idrar analizinde idrarda mikroskopik oranda kan (mikrohematüri) ve beyaz hücreler çıkabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Yukarıda bahsedilen semptomlar görülürse, ultrason ile diğer hastalıkları dışlamak gerekir. Diğer hastalıklar dışlandıktan sonra, mesanenin iç yüzeyini görmek amacıyla mesane endoskopisi yapılır. Böylece, mesane etrafı görülen anormallikler temizlenebilir ya da buralardan örnekler alınabilir. Bazen kanserin tipini belirlemek amacıyla hücre elde etmek de mümkün olabilir. Hücreler, üriner kateterle mesanenin tekrar tekrar yıkanması sonucu elde edilir. Mikro ya da makrohematüriden hangisinin görüldüğünü algılamak için, ürogram çekilebilir. Sonuçlara ve hastanın genel durumuna dikkat edilerek hasta ve doktor uygun tedavi yöntemini tartışmalıdır. Tedavi için şu gibi seçenekler mevcuttur: sistoskopi ile tümörün tamamının çıkarılması, lolal kemoterapi (direk mesaneye), BCG immünoterapi, mesanenin ve mesaneyi çevreleyen lenf dokusunun kısmi veya tam olarak çıkarılması (idrarın çeşitli yollarla boşaltılmasını sağlayarak), radrasyon terapisi ve kemoterapi (kombinasyon şeklinde). Karar, hastaya özgü şekilde verilmelidir. Hasta ve doktorun seçenekleri tartışması tavsiye edilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Onkoloji Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış