Meninjiyal tümör - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Meninjiyal tümör

Tıbbi adı (Meninjiyom)

Muhtemel belirtiler

Görme alanında kayıp Yüz felci Denge bozukluğu Baş ağrısı Felç Göz ağrısı Ruh halindeki sürekli değişiklikler Saldırganlık Görme bozukluğu

Hastalığın kısa tanımı

Meninjiyom, beyin zarlarında (meninksler) meydana gelen tümöre verilen isimdir. Meninjiyomların oluşma nedeni henüz bilinmemektedir. Çoğu iyi huylu olması nedeniyle acil müdahale gerektirmez. Tedavi edilmesi gereken bir tümör olduğu takdirde radyasyon tedavisine (radyoterapi) ihtiyaç olmadan cerrahi yolla çıkarılır.

Hastalığın tanımı

Meninjiyom, genellikle kafatası kemiğinin hemen altında kalan araknoid zardaki hücrelerden köken alarak gelişen bir tümördür. Kafatası içinde beyni, omurga kanalında omuriliği saran 3 kılıfa (araknoid, piamater ve duramater) beyin zarları (meninks) adı verilir. Merkezi sinir sistemi tümörlerinin dörtte biri meninjiyomdur ve çoğunlukla iyi huyludurlar.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Menenjiyomların esas nedenleri bilinmemektedir. Çoğu vaka sporadik (birbirinden ayrı vakalar halinde) görülürken bazıları nörofibromatozis tip 2 gibi konjenital hastalıklarda da görülebilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, radyasyon tedavisi menenjiyomları tetikleyen bir risk faktörüdür ve 50 yaşındaki kadınlarda menenjiyom görülme sıklığı erkeklere göre daha yüksektir. Menenjiyomlu hastalarda baş ağrısı, nöbetler, bulanık görme, kol ve bacaklarda güçsüzlük, hissizlik, konuşma bozuklukları ve başka birtakım belirtiler görülebilmektedir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Bazı doktorlar, meninjiyomlar hiç belirti göstermediği sürece belli bir zaman daha tümörün takip edilmesini önerir. Tümör hızlı çoğalmaya başlayıp sorun teşkil ettiği takdirde kraniyotomi denilen cerrahi ameliyat ile tümör çıkarılır. Cerrahi sonucu tümör tamamen çıkarılamamış ise ek olarak radyasyon tedavisi yapılıp hastalığın tekrarlaması engellenir.

Kime gidebilirim?

Beyin ve sinir cerrahisi Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış