Lomber omurganın sinir kökü irritasyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Lomber omurganın sinir kökü irritasyonu

Tıbbi adı (Lomber radikülopati)

Muhtemel belirtiler

Bacağa yayılan ağrı Bel ağrısı Bacakta kas kaybı Bacakta kaslarda güçsüzlük Bacak ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Lomber omur sinir kökü irritasyonu, kalçada ve bacaklarda ağrı ve nörolojik semptomlara sebep olabilir. Lomber omur kökünü irrite eden çeşitli durumlar sonucu ortaya çıkabilir. Uygun tedavi ile semptomlar giderilir. Tedavi ilaçları, fiziksel terapi ya da cerrahiyi kapsar.

Hastalığın tanımı

Lomber omur sinir kökü irritasyonu, lomber omur sinir kökü kompresyonu, omur zedelenmesi ya da enflamasyonu sonucu irritasyonu ile oluşur. Bel ağrısının yanında, siyatiğe, etkilenen sinir boyunca kalçadan üst bacaklara ve hatta ayağa yayılan çekici ağrıya sebep olur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Lomber omur sinir kökü irritasyonu sebepleri çeşitlidir, bunlar: 1) lomber disk hernisi sinir kökünü sıkıştırabilir ve irrite edebilir, 2) sinirlerin geçtiği açıklıkları daraltan artrit ya da dejeneratif omur durumlarına bağlı olarak oluşan kemik çıkıntıları sebebiyle oluşan stenoz, 3) omur hasarı sonucu oluşan sinir kökü irritasyonu, 4) daha önceki omurga cerrahisine bağlı olarak oluşan yaraizinin sinir kökünü etkilemesi ve sıkıştırması, 5) sinir köküne direkt yakınlıkta bulunan enfeksiyon, kanama ya da tümörün sinir kökünü irrite etmesi şeklindedir. Normalde lomber omurun sinir kökü irritasyonu siyatiğe-siyatik sinir boyunca yayılan ağrıya yol açar. Ağrı tipik olarak kalçalarda lokalizedir, üst bacağa çeken ve aynı zamanda tüm bacağa hatta ayağa yayılan bir ağrı mevcuttur. Ciddi vakalara siyatiğe uyuşukluk veya bacakta kas zayıflığı gibi nörolojik semptomlar da eşlik eder.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Lomber sinir kökü irritasyonunun klinik şüphesi çoğunlukla görüntüleme yöntemleri ile doğrulanır. Tedavisi, ilaçları, fiziksel terapiyi ya da cerrahiyi kapsar. Antienflamatuar ilaçlar ve hatta güçlü ağrı kesiciler gibi ilaçlar semptomları giderebilir. Fiziksel terapi, kas gücünü yeniden kazanmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Bazı ciddi vakalarda cerrahi, etkilenen sinir kökünün sıkışıklığını açmak için gereklidir. Sık yapılan cerrahi operasyonlar, foraminotomi, disektomi ya da mikrodisektomidir.

Kime gidebilirim?

Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış