Lenfatik obstrüksiyon - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Lenfatik obstrüksiyon

Tıbbi adı (Lenf ödemi)

Muhtemel belirtiler

Bacak şişmesi Kol şişmesi El ağrısı Büyümüş baldır

Hastalığın kısa tanımı

Lenfödem subkutan yağ dokusunun içinde doku sıvısının birikmesidir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak lenfatik damarların taşıma kapasiteleri aşılabilir ve böylece sıvı dokunun içinde kalır.

Hastalığın tanımı

Lenf damarları doku sıvısını ve çözünmüş maddeleri göğse doğru taşır ve kan kalbe ulaşmadan kısa bir süre önce kan damarlarına geri verir. Lenf damarları enflamasyon, tümör, operasyon, birikim ya da radyoterapi (sekonder lenfödem) sebebiyle zedelenmişse ya da doğumsal olarak yetersiz geliştiyse (primer lenfödem), doku sıvıları dokudan tam anlamıyla uzaklaştırılamaz ve hasarın gerisindeki doku şişer (ödem). Buna örnek olarak koltuk altı cerrahisinden sonra (örneğin meme kanseri için uygulanan) kolda ödem oluşması verilebilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Lenfödem 4 evre halinde ortaya çıkar (0-3). Evre 0, lenf damarlarının taşıma kapasitesinin bozulduğu evredir, ama bu evrede şişlik görülmez. Baş parmağıyla bastırılabilen ve yavaşça kaybolan şişliğe yumuşak şişlik denir ve bu şişlik sadece evre 1’de ortaya çıkar. Evre 0 ve 1 yeterli tedavi ile tamamen iyileştirilebilir. Evre 2’de, dokuların sürekli olarak yüksek basınca mağruz kalması deri üzerinde ve içinde değişikliğe yol açar (fibroz). Evre 1’den farklı olarak evre 2’de sert şişlik söz konusudur, bu evrede ödeme bastırınca iz bırakması zordur. Yoğun terapiye rağmen, bu evrenin semptomlarının sadece bir kısmı tedavi edilebilir. Masif şişlikler evre 3’de gelişir ve bunlara fil hastalığı denır. Deri kaba ve kalınlaşmıştır. Bu evre geri döndürülemez. Hastalar esas olarak ağırlık hissi ve etkilenen vücut kısımlarında gerginlik hissinden yakınır. Ödem eklemlerin yanında yerleşmişse, hareket kısıtlılığı ek bir semptom olacaktır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Yeni oluşan lenfödemler, gerçek lenfödemlerin venöz sistemin zayıflığına bağlı oluşan şişliklerden ayrılması amacıyla incelenmelidir. Tecrübeli bir doktor detaylı anamnez ve fizik muayene bulguları ile bunu yapabilir. Lenfödemin sebeplerini belirlemek önemlidir, çünkü terapi ona göre tanımlanır. Ana terapi manüel lenf drenajını, cilt bakımını, sararak ya da çorap giyerek yapılan kompresyon terapisini ve dekonjestan hareket terapisini içerir. Etkilenen vücut bölümü (örneğin bacak) kaldırılmalıdır. Bazı durumlarda, cerrahi gerekli olabilir.

Kime gidebilirim?

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış