Lenf kanseri - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Lenf kanseri

Tıbbi adı (Lenfoma)

Muhtemel belirtiler

İshal Ateş Kilo kaybı Deri döküntüsü Boyunda bezlerin şişmesi Koltukaltındaki bezlerin şişmesi Kasıktaki bezlerin şişmesi Terleme Gece terlemesi

Hastalığın kısa tanımı

Lenfoma lenf dokusunun ve hücrelerinin (nodları) kötü huylu tümörüdür. Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma olmak üzere iki tipi vardır.

Hastalığın tanımı

Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma lenfatik sistemin iki kötü huylu hastalığıdır ve ikisi birden lenfoma olarak adlandırılır. Lenfatik sistemde kontrolsüz hücre çoğalması (T- ve/veya B- hücreleri) meydana gelir. İki grup da 4 evreye kategorize edilir ve lenf nodu bölgelerini etkileyip etkilememelerine göre (evre I-III) ya da lenfatik doku dışında diğer dokuları etkileyip etkilememelerine göre (evre IV) evrelere ayrılırlar. Terapi mevcut evreye bağlıdır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Ana semptom etkilenen lenf nodu bölgelerinin şişmesidir; buna ateş, kilo kaybı, genel olarak azalmış direnç ve yorgunluk gibi spesifik olmayan genel semptomlar da eşlik eder. Karaciğer ve dalak da şişebilir. Nörolojik (bilinçte değişiklik, vertigo, paralizi, duyu kaybı) ve hatta hormonel disfonksiyonlar görülebilir. Evreye göre, lenfatik olmayan dokular da etkilenebiir ve bu durum semptomlara sebep olabilir (örneğin kemik ağrısı, akciğer istilası).

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Lenfomadan şüphe ediliyorsa, tanı biyopsi ve mikroskopik inceleme ile konulur. Bunu evreleme izler. Burada hastalar tedavinin belirlenmesinde çok önemli bir rol üstlenen hastalığın evresinin belirlenmesi için baştan aşağı incelenir. Lenfoma her zaman kemo- ve radyoterapinin kombinasyonu ile tedavi edilir. Kemo- ve radyoterapinin tipi ve süresi hastalığın durumuna bağlıdır. Hodgkin lenfomanın prognozu diğerine göre daha iyidir. Non-Hodgkin lenfomanın prognozu ise kuvvetle tipine, ne kadar agresif olduğuna ve durumun ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlıdır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Onkoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış