Laktoz hassasiyeti - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Laktoz hassasiyeti

Tıbbi adı (Laktoz entoleransı)

Muhtemel belirtiler

Mide ağrısı Midede gaz olması İshal Mide bulantısı Kötü kokulu dışkı Karın şişliği

Hastalığın kısa tanımı

Laktoz entoleransı hastanın süt ürünleri tükettikten sonra mide ağrısının ve/veya ishalinin ortaya çıktığı, bağırsaklarda laktaz enziminin eksikliğine bağlı olarak meydana gelen bir durumdur.

Hastalığın tanımı

Bağırsaklardaki laktaz enzimi eksikliğinden dolayı süt ürünlerinde bulunan laktozun düzgün sindirilememesi durumu olan laktoz entoleransı, yaygın olarak görülür. Çocuklarda laktaz çok büyük miktarlarda bulunur ve anne sütünün sindirilmesini sağlar. Fakat sütten kesildikten sonra laktaz seviyesi sabit bir şekilde düşer ve süt ürünlerine karşı duyarlılığa (entolerans) sebep olur. Merkezi Avrupa’nın yaklaşık %15’inde, Asya’da ise %95’inde laktoz entoleransı bulunur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Entolerans, süt veya süt ürünü tüketildikten sonra meydana gelen şiddetli mide ağrıları, gaz ve diyare ile kendini gösterir. Sert peynirin birkaç tipi, tereyağı ve laktozsuz ürünler iyi tolere edilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tedavi basittir ve laktozsuz diyetten oluşur. Gün geçtikçe daha çok süpermarkette laktozsuz ürün bulunmaktadır. Eğer süt ürünleri kullanımından kaçınılmazsa laktaz enzimi ilaç formunda (Lacdigest®’teki tilaktaz gibi) alınabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Pratisyen hekimlik

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış