Kuşpalazı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kuşpalazı

Tıbbi adı (Difteri)

Muhtemel belirtiler

Nefes darlığı Ateş Boğaz ağrısı Öksürük Burun akıntısı Yutkunmada ağrı Mide bulantısı Boyunda bezlerin şişmesi Yutma güçlüğü

Hastalığın kısa tanımı

Difteri, kalple ilgili çok ciddi komplikasyonları olan, hatta ölüme bile yol açabilecek burun ve boğaz enfeksiyonudur. Difteriye karşı aşı mevcuttur.

Hastalığın tanımı

Difteri damlacık yolu ile bulaşan enfeksiyöz bir hastalıktır. Bakteri (Corynebacerium diphteriae) genellikle burun ve boğazı etkiler. Bakteri çevreye yayılan toksin üretir ve bu toksin sindirim kanalı tarafından emildiğinde, ciddi kalp ve sinir sistemi komplikasyonlarına hatta ölüme bir yol açabilir. Bu hastalıkla, çocukken aşı olunarak başa çıkılabilir. Enfeksiyondan önce ve sonra aşı olmak yaygın görülen komplikasyonları engellemek açısından önem taşır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Bakteri tarafından enfekte olduktan sonra, tonsillerin üzerinde beyazımtırak sarı renkte bir örtü oluşur. Tonsiller kırmızı renk ile çerçevelenebilir fakat genelde acımazlar. Örtü gri ya da kahverengine dönebilir, ama örtüyü çıkarma girişiminde bulunulursa kanayabilir. Ağızdan şekerimsi bir koku yayılabilir. Bu evrede, boğazdaki lenf nodları önemli derecede şişmiştir. Buna ek olarak, hastalar yutkunmakta güçlük çeker; mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve eklem sorunlarından şikayette bulunabilir. Ateş genellikle bu semptomlara eşlik eder. Toksinin kalp kasında enflamasyona (Myokardit) sebep olması ciddi bir durumdur ve kalp ritminde bozukluklara, aşırı seviyelerde ise kalbin durmasına ve ölüme yol açabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Difteri enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, boğazdan sürüntü alarak patojenler tanımlanmalıdır. Erken dönemde antibiyotik ve antitoksin tedavisi hastalığın seyrini iyileştirir. Günlük EKG olası kalp ritim bozukluklarını ayırt etmek için uygulanmalıdır. Hastanın boğaz sürüntüsü üçüncü kez negatif gelinceye dek hasta izole bir ortamda bulundurulmalıdır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Enfeksiyon hastalıkları

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış