Kaza ilişkili kalça ekleminde kemik kırığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kaza ilişkili kalça ekleminde kemik kırığı

Tıbbi adı (Kazaya bağlı kalça ekleminde kemik kırığı)

Muhtemel belirtiler

Deride mavi leke Kemik kırığı Kalça deformitesi Kalça ağrısı Hareket kısıtlılığı Kalçada hareket kısıtlılığı Eklem ağrısı Eklem şişmesi Kemikte ağrı Yürüme zorluğu

Hastalığın kısa tanımı

Kaza ilişkili kemik kırığı, ani bir kaza ile gerçekleşen bir kırığı tarif eder. Vücutta kemiklerin bulunduğu her yerde meydana gelebilir. Genellikle acil tıbbi tedavi veya cerrahi, sonrasında ise rehabilitasyon gerektiren bir sağlık problemidir.

Hastalığın tanımı

Kaza ilişkili kemik kırıkları, bütün kemiklerde gerçekleşebilir. Bu kırık kazalardan meydana gelir. Kırığın formu kemiğin nasıl kırıldığına da bağlıdır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Kaza ilişkili kemik kırıkları, kemiklere aşırı kuvvet bindiren taşıt kazaları gibi birtakım beklenmeyen kazalardan sonra meydana gelir. Kalça, sternum, kaburga, omurga ve kafatası kırıkları ciddi kırıklardır. Önkol (radius kemiği) en sık kırılan kemiktir. Kemik kırığı yaralanmalarının diğer yaygın türleri ayak bileği, femur, köprücük kemiği ve el kemiği kırıklarıdır. Kırığın değişik formları vardır; genel olarak 1) toka ve yaş ağaç kırığı (bir tarafta sağlam periost olan tam olmayan kırıklardır (sadece çocuklarda görülür) 2) hairline / stres kırığı, 3) rotasyon kırığı, 4) avulsiyon kırığı, 5) eğri kırık, 6) parçalı kırık ve 7) bileşik kırık olarak sınıflandırılır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Kaza ilişkili kemik kırıkları, genellikle çoklu kırıklar, crush sendromu (ezilme yaralanması) ve yüksek miktarda kan kaybı ile birliktelik gösterdiği için tedavisi genellikle cerrahi tedavi gerektirir. Rekonstrüktif cerrahi tedavi için uygun olabilir. En önemli nokta, kemiğin uzunluğunun, ekseninin ve rotasyonunun rekonstrüksiyonudur. Hangi kemiğin kırıldığına bağlı olarak iyileşme belli bir zaman ister ve rehabilitasyon gerekebilir. Ameliyatın yanı sıra, ağrıyı gidermek ve bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotik ve analjezik ilaçlar kullanılabilir.

Kime gidebilirim?

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış