Kandida enfeksiyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kandida enfeksiyonu

Tıbbi adı (Kandidiyazis)

Muhtemel belirtiler

Yutma güçlüğü Ağız ağrısı Ağızda kuruma

Hastalığın kısa tanımı

Kandidiyazis Kandida albicans adlı maya tipi mantarın yol açtığı mantar enfeksiyonudur. Kandidiyazis enfeksiyonunun belirtileri varlığında harici veya antifungal ilaç tedavileri uygulanabilir. Alanda uzman bir doktor size hastalığın nedeni ve uygun tedavisi konusunda yol gösterecektir.

Hastalığın tanımı

Kandida insan vücudu da dahil olmak üzere neredeyse her yerde yaşayabilen bir mantardır. Normalde, bağışıklık sistemi bu mantarı kontrol altında tutar. Ancak bir immün yetmezlik durumu veya antibiyotik kullanımı sırasında çoğalabilmek için elverişli fırsatları yakalayarak lokal hatta sistemik bir enfeksiyona (kandidiyazis) neden olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Kandidiyazis vücudun her hangi bir bölgesinde faaliyet gösterebilir. Maya tipi mantarların yaptığı enfeksiyonlar etkiledikleri bölge bakımından değişik tiplere ayrılabilirler. Mantarın normalde de yaşam alanı olan ağız, vajina ve deri kandidiyaziste en çok tutulan bölgelerdir. Örneğin: 1) pamukçuk hastalığı, ağızda beyaz yamalar yapan bir mantar enfeksiyonudur, 2) kandida özafajiti, yemek borusuna yayılım göstererek yutkunmayı zor ve ağrılı hale getiren bir pamukçuk enfeksiyonudur, 3) vajinit, bir vajinal mantar enfeksiyonu olup, kaşıntı, ağrı ve kokulu akıntı ile seyreder, 4) deride mantar enfeksiyonları kaşıntı ve döküntü tablosuyla karşımıza çıkar, 5) kandida enfeksiyonunun kan dolaşımına karışması yaşamı tehdit edebilir. Bunlar HIV/AIDS gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda söz konusudur. Antibiyotik tedavilerinin ertesinde lokal enfeksiyonlar görülebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Kandida enfeksiyonunun önüne geçmek iki basit davranışla mümkündür; günlük kişisel temizlik (özbakım) ve antibiyotiklerin dikkatli kullanımı. Kandida mantarları normal şartlarda vücudumuzda belirti göstermeden bulunmaktadırlar. Bu mantar vücutta enfeksiyon yaptığı vakit, etkilediği alanın konumuna göre çoğunlukla harici ilaç tedavisi uygulanır. Tüm vücudu etkileyen sistemik bir enfeksiyon ise ancak bağışıklık sistemi baskılanmış çok hasta kişilerde görülebilir ve tedavi hastaneye yatış yapılarak uzman doktorlar gözetiminde tamamlanmalıdır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dermatoloji Enfeksiyon hastalıkları

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış