Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları

Tıbbi adı (Koagulopati)

Muhtemel belirtiler

Deride mavi leke Eklem şişmesi Eklem ağrısı Kısa süreli şuur kaybı Burun kanaması Göz kızarıklığı Eklem kızarıklığı

Hastalığın kısa tanımı

Koagulopati kan pıhtı oluşumunu bozan ve uzun süreli kanamaya eğilimi artırıp hastanın küçük zararlardan sonra bile çok kan kaybetmesini sağlayan bir hastalıktır.

Hastalığın tanımı

Koagulopati kan pıhtılaşmasını bozan çeşitli durumları bir arada toplayan bir yelpazedir. Bu durum, deri ve eklem içine spontane kanamalara ya da küçük hasarlarda bile çok kan kaybı olmasına sebep olur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Fonksiyon kaybından ötürü ya da pıhtılaşma faktörlerinin eksikliklerinden ötürü oluşan koagulopatiler vardır. Aynı zamanda, pıhtılaşma faktörlerine karşı oluşan antikorlarla oluşan koagulopatiler ve pıhtılaşma faktörlerinin fazla kullanımından dolayı (DİK) ya da pıhtılaşma faktörlerine karşı olan antagonistlerin fazla aktivitesinden dolayı olan kanamalar mevcuttur. Hemofili A ya da B ve Willebrand hastalığı gibi hastalıklar tek pıhtılaşma faktörünün fonksiyon eksikliğinden dolayı oluşan konjenital hastalıklardır. Bazı durumlarda pıhtılaşma faktörlerinde ilaca bağlı (Marcumar, Aspirin) bozukluklar görülebilir; bu durum edinsel koagulopati ismini alır. Pıhtılaşma faktörlerine karşı antikorlar kendiliğinden oluşur ama daha sıklıkla diğer sistemik hastalıklarla beraber görülür, örneğin sistemik lupus eritamatosus gibi. Cerrahi müdahale, örneğin akciğer, rahim ya da prostat ve genetik etkiler (alfa-2 antiplasminin olmaması) pıhtılaşma faktörleri antikorlarının daha güçlü aktiviteye sahip olmasına sebep olur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Koagulopatinin tedavisi altta yatan hastalığa bağlıdır. Tüm bu tedaviler her vakada uygulanamasa dahi, tedaviler şu şekildedir: pıhtılaşma faktörlerini sağlamak, varolan hemostazı korumak ve hasarlardan sonra dikkatli sütürler atmak, ilaçlar, Marcumar ya da Aspirin gibi ilaçların dozajını değiştirmek ve trombosit transfüzyonu bu tedaviler arasındadır. İntramüsküler enjeksiyon gibi yüksek kanama riski taşıyan müdahalelerde bulunmamak da bir korunma yöntemidir. Her durumda, koagulopati bir uzman tarafından tedavi edilmelidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Pratisyen hekimlik

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış