Kalp kasının hastalığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kalp kasının hastalığı

Tıbbi adı (Kardiyomyopatiler)

Muhtemel belirtiler

Nefes darlığı Bacak şişmesi Öksürük Çarpıntı Göğüs ağrısı Baş dönmesi Kısa süreli şuur kaybı Fenalık geçirmek Kalp hırıltısı Düzensiz kalp atışı Derinin mavileşmesi Ayak şişmesi

Hastalığın kısa tanımı

Kardiyomiyopati, kalbin fonksiyonunun azalmasına sebep olan kalp kasıyla ilgili durumları kapsar.

Hastalığın tanımı

Tüm kardiyomiyopatilerde ortak olarak kalbin işlev bozukluğu söz konusudur. Kardiyomiyopatinin tipine bağlı olarak sıklıkla pompa disfonksiyonu görülür. Bu durum, kalp kasının gücünün yetersiz olmasına bağlı olarak, kanın vucüt dolaşımına ya da ilgili kalp boşluğunun çok küçülmesine bağlı olarak kanın akciğer dolaşımına daha az miktarda pompalanmasına sebep olur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Kardiyomiyopatinin beş ana tipi vardır. Dilate kardiyomiyopati (kalbin “keseleşmesi” (sakkülasyon) ve genişlemesi, ve böylece daha az miktarda kanın kan dolaşımına pompalanması) kalp dolaşım bozukuğunun (koroner kalp hastalığı) bir parçası olarak ya da genetik faktörlere, kalp krizine, virüs enfeksiyonuna bağlı olarak oluşabilir. Hastalar nefes darlığından, kardiyak aritmiden ve zayıflık, yorgunluk gibi genel semptomlardan yakınır. Hipertrofik kardiyomiyopati özellikle sol kalpteki kasların, güç kazanmadan kalınlaşmasına yol açar. Bu durum tam tersine kas gücünü azalır! Bunun sonucunda kas gücünün azalmasına (obstrüktif olmayan tip) ya da kan yolunun daralmasına bağlı olarak vücut dolaşımına pompalanan kan miktarı azalır. Hipertrofik kardiyomiyopatide aynı zamanda, eforla oluşan nefes darlığı, kardiyak aritmi ve yukarıda bahsedilen genel semptomlar da görülür. Restriktif kardiyomiyopati, kalp kası çok katı hale gelince ortaya çıkar. Kalp yeterli miktarda kan ile doldurulamaz, ve kan kalbin gerisinde göllenir. Bu durum da nefes darlığına, ama aynı zamanda karaciğerin ve dalağın büyümesine ve disfonksyonlarına sebep olur. Hastalar aynı zamanda bacaklarında şişlikten ve ağırlık hissinden yakınır. Aritmojenik sağ ventirküler kardiyomiyopati, kardiyomiyopatilerin dördüncü tipidir. Bu tipteki hastalarda, kalp kası dokusu giderek yağ ve bağ dokusu ile yer değiştirir. Bu doku daha az dayanıklıdır ve dilate kardiyomiyopatiye benzer olarak sarkmaya meyillidir. Yağ ve bağ dokusu aslında kas dokusunun fonksiyonlarını içermez ve dolaşıma kanı pompalayamaz. Hastalar kısa süreli bilinç kayıplarından, düzensiz kalp ritimlerinden ve kalp palpitasyonundan yakınır. Beşinci tip ise, klasifiye edilemeyen kardiyomiyopatilerdir. Tüm bu tipler ani kardiyak ölüme yol açabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Kardimiyopatinin tipini belirlemek için bazı incelemeler gereklidir. Semptomlar sayesinde ilk fikir elde edilir. İlk uygulanacak tetkik genellikle EKG’dir ve bunun ardından göğüs röntgeni ve kalp ultrasonu gelir. Kan parametreleri belirlenmelidir ve kalp kateterizasyonu ya da örnek alımı da düşünülecek tetkikler arasındadır. Terapi ve prognoz belirlenen kardiyomiyopati tipine bağlıdır. Tüm tedaviler kalbe zarar verebilecek (alkol, sigara, belli ilaçlar vb.) gibi maddelerden ya da alışkanlıklardan kaçınmayı ve de istirahati kapsar. Kardiyak yetmezlik de tedavi edilecektir, ama bu çeşitli yaklaşımlarla gerçekleştirilir. Ek olarak alınacak spesifik önlemler, ilgili tipe göre belirlenir. Bu durum altta yatan sebebin terapisini, kalp pili implantasyonunu, cerrahiyi ve hatta kalp transplantasyonunu içerebilir. Doktorlar her hasta ile bireysel olarak tedaviyi tartışacaktır. Tüm kardiyomiyopatiler ciddi durumlardır, hastanın günlük aktivitelerini ciddi anlamda bozabilir ve bulunduğı evrenin ağırlığına göre yoğun terapi gerektirebilir. Tüm seçeneklerin yanı sıra, ani kardiyak ölüm ya da diğer hayatı tehdit eden komplikasyonlar sık olarak ortaya çıkar.

Kime gidebilirim?

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış