Kalça ekleminin deformitesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Kalça ekleminin deformitesi

Tıbbi adı (Koksa vara)

Muhtemel belirtiler

Kalça ağrısı Bel ağrısı Kalça deformitesi Kalçada hareket kısıtlılığı

Hastalığın kısa tanımı

Koksa vara, kalça eklemi deformitesine verilen Latince kökenli isimdir. Doğumsal (konjenital), gelişimsel veya hasar ve hastalıklar sonucu (edinsel) olabilir. Kalça ekleminin konumunu ayarlamada atel gibi yardımcı aletler kullanılabilir. Ciddi vakalarda, uyluk kemiğinin boyun ve gövde kısımlarını uygun bir pozisyona yerleştirmek için ameliyat gerekli görülebilir.

Hastalığın tanımı

Koksa vara, kalça ekleminin deformitesidir. Normalde, uyluk kemiğinin boyun ve gövde kısmı arasında 120-135 derecelik bir açı vardır. Koksa vara bu açının 120 dereceden az olması durumudur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Koksa vara deformitesinin nedeni uyluk kemiğinin boyun ve gövde kısımlarının farklı hızlarda büyümesiyle, kemiğin anormal gelişimiyle veya kemiklerin normal yapısını bozan bazı hastalıklar ile açıklanabilir. Koksa vara, doğumda mevcut ise, doğumsal koksa vara ismini alır. Koksa vara deformitesi, büyümenin çok hızlı olduğu erken çocukluk dönemi başta olmak üzere, doğumdan sonra da ortaya çıkabilir (gelişimsel koksa vara). Ayrıca, uyluk kırığı, raşitizm, osteomiyelit veya normal kemik yapısını etkileyebilecek birtakım hasar veya hastalıklar sonucunda edinsel koksa vara gelişebilir. Koksa vara deformitesi olan insanlarda kasıkta ağrı, topallama, bacak boylarının birbirinden farklı olması ve hareket kısıtlılığı gibi belirtiler görülebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Koksa vara deformitesinin tedavisinde uyluk kemiğinin boyun ve gövde kısımları arasındaki açıyı normal ölçüye ayarlamak hedeflenir. Eğer deformite hafif ölçüde ise, ortez gibi bir yardımcı cihaz ile düzeltilmesi mümkündür. Bazı vakalarda ise, tedavi ancak cerrahi yöntemle mümkündür. Koksa vara altta yatan bir soruna bağlı olarak gelişmiş bu sorunun çözümü de eş zamanlı olarak tedavi edilmelidir.

Kime gidebilirim?

Ortopedi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış