İnmemiş testis - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

İnmemiş testis

Tıbbi adı (Kriptorşizm)

Muhtemel belirtiler

Hastalığın kısa tanımı

Testislerden biri veya her ikisinin skrotuma (haya kesesi) yerleşememesine kriptorşidizm (inmemiş testis) denir. Normal şartlar altında, testislerin doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde (en geç 18. ayda) skrotuma inmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, hormone enjeksiyonu veya cerrahi gibi erken tedavilerle başka problemlere ilerlemesi önlenebilir.

Hastalığın tanımı

Testisin inişindeki bozukluk, tıbbi adıyla kriptorşidizm, testislerden bir veya her ikisinin geçici veya kalıcı olarak skrotuma yerleşememesine verilen isimdir. Nedeni, testisin skrotuma inişinin doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde tamamlanamamasıdır. Çoğunlukla prematür (vaktinden önce doğmuş) erkek çocuklarında görülen bir durumdur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Testisler, normalde doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde skrotuma inişlerini tamamlarlar. Kriptorşidizmin (inmemiş testis) nedeni halen tam olarak bilinmemekle birlikte, hormonal bozukluklardan kaynaklandığı kuvvetle ihtimaldir. Bu sorunun, zamanında doğan erkek bebeklerden çok erken doğanlarda (prematüre) görüldüğü bilinmektedir. Yine de, genetik bozukluklar, annenin sağlık durumu ve çevresel faktörlerin de etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu faktörler, ilgili hormonların salınımı ve testislerin normal gelişimini tamamlamasında rol oynarlar. Kriptorşidizmin tipleri şunlardır: 1) Retraktil (geri çekilebilir) testis: normalde skrotuma inmiş testis, cremaster refleksinin aşırı olmasından dolayı inguinal kanala geri çekilir. 2) Kayan testis: testis inguinal kanaldadır. Doktor, fizik muayene sırasında testis skrotuma indirebilir ama tekrardan geri kayar. İyileşme için hormon tedavisi veya cerrahi ameliyat şarttır. 3) Abdominal, inguinal, tıkanık ve ektopik testisler: bu sınıfa giren hastalıklarda testis hiçbir zaman skrotuma yerleşmemiştir. Hormon tedavisi veya cerrahi ameliyat şarttır. İnmemiş testis, erken teşhis edilip tedavi yapılmazsa işlevini kaybedebilir. Bu da üreme yeteneğinin azalmasına yol açar. Kısırlık ancak her iki testiste de bu problem varsa görülür. İnmemiş testiste testis kanserinin görülme riski de artar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Kriptorşidizmin tedavisinde hormon tedavisi veya cerrahi girişim uygulanır. Hormon tedavisi testisin skrotuma inmesini teşvik edebilir; ancak başarı oranının sadece 20% olduğunu unutmamak gerekir. Hormon tedavisi iyileşmeyi sağlamazsa cerrahi gerekir. Testisin bulunduğu bölgeye göre cerrahi ilk seçenek de olabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış