İnme - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

İnme

Tıbbi adı (İskemik beyin-damar hastalığı)

Muhtemel belirtiler

Konuşma güçlüğü Yutma güçlüğü Aniden ortaya çıkan çift görme Baş dönmesi Çift görme Yüz felci Baş ağrısı Hareket kısıtlılığı Denge bozukluğu Kolda kaslarda güçsüzlük Bacakta kaslarda güçsüzlük Felç Yüzde dokunma duyusuyla ilgili problemler Sersemlik hali Görme alanında kayıp Kusma Vücudun sağ ya da sol tarafında oluşan güçsüzlük veya uyuşma Konuşma anlama güçlüğü Gece terlemesi Yürüme zorluğu Kelime bulmada güçlük çekme Konsantrasyon bozukluğu Kısa süreli şuur kaybı

Hastalığın kısa tanımı

İnme, beyinde bir kanamaya veya kan akımı eksikliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarının ani kaybıdır. İnme acil bir durum oluşturur.

Hastalığın tanımı

İnme, beyinde bir kanamaya veya kan akımı eksikliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarının ani kaybıdır. Medikal bir acil olan inme için çeşitli tetikleyiciler bulunur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Beyin damarlarında biriken arteriyosklerotik plağın ayrılması ve kan pıhtısı oluşturması ile beynin belli bir bölgesine giden kan akımı azalır. Beynin belli bir bölgesine giden kan akımının azalmasının başka bir sebebi de kalp bozukluğuna bağlı olarak–genellikle atriyal fibrilasyon (atriyal fibrilasyon makalesine bakınız.) kalpte oluşan pıhtıdır (trombüs). Kanamalar genellikle yüksek tansiyonlu ve/veya pıhtılaşmanın problemli olduğu hemodilüsyonlu hastalarda görülür. İnmenin meydana geldiği bölgeye bağlı olarak paralizi, konuşma bozuklukları, duyu kaybı, bilincin zayıflaması ve görüşte bozulma gibi aniden ortaya çıkan çeşitli semptomlar görülebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

İnmeler acil tıbbi müdahele gerektirir aksi takdirde beyindeki kalıcı hasar artabilir ve paralizi ile sonuçlanabilir. İnmeden sonra tedavi ne kadar çabuk olursa iyileşme şansı da bir o kadar yüksektir. Tedaviye güçlü kan sulandırıcılarla pıhtıların çözülerek, etkilenen beyin bölgesine kan akımının tekrar sağlanması dahildir. İnmenin nedeni bulunmalı ve inme ona göre tedavi edilmelidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış