İdrar tutamama - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

İdrar tutamama

Tıbbi adı (Erkeklerde üriner inkontinans)

Muhtemel belirtiler

Sık idrara çıkma Gece idrara çıkma İdrar yaparken yanma hissi İdrar yaptıktan sonra damla gelmesi

Hastalığın kısa tanımı

Akonürez (istem dışı işeme/mesane inkontinansı) mesanenin istemli olarak idrarı tutamaması ya da idrarın çıkış zamanına karar verememesidir.

Hastalığın tanımı

Mesane inkontinansı kadınlarda doğum sonrası, zayıf pelvik taban, rahim prolapsı, mesane prolapsı ya da düşük östrojen sebebiyle oluşabilir. Erkeklerde ise, prostatın büyümesi ya da üretranın daralması sebebiyle görülebilir. Mesane inkontinansı için diğer olası nedenler enfeksiyon, kalıtsal deformite ya da mesanenin nörolojik hastalığı, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, bunama, parapleji, operasyon ya da ilaçtır. Ayrıca, stres inkontinansı (efor inkontinansı olarak da bilinir) olguların %70’ini oluşturur, bu hastalıkta öksürürken ya da ağır bir eşya kaldırırken karın içi basınçta bir artış olduğunda idrar istem dışı olarak dışarı çıkar. Stres inkontinansı zayıf pelvik taban sebebiyle oluşur. Buna ters olarak, urge (sıkışma) inkontinansında (üriner inkontinans olgularının %10-20’sini oluşturur) idrar yapma aciliyeti hissedilir ve idrar küçük miktarlarda dışarı bırakılır. Nörolojik kontroldaki bozukluklar urge inkontinansından sorumludur, mesane kaslarının uyarılabilirliği ve mesane ya da üretranın uyarılmış konumda olması da buna katkı sağlar.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Mesane inkontinansı yaşlı kadınlarda sık rastlanılan bir durumdur. 65 yaşını geçmiş kadınların %30’u bu durumdan etkilenir. Stres inkontinansı öksürme, hapşırma, cinsel ilişki sırası, ağır eşya kaldırırken ya da buna benzer fiziksel bir egzersizde istenmeyen idrar yapma isteğine sebep olur. Urge inkontinansı ise birden ortaya çıkar ve mesane boş olsa bile aşırı idrar yapma isteğiyle karakterizedir. Bu durum küçük miktarda da olsa sık sık idrara çıkma ve ara sıra oluşan karın alt kadranında görülen ağrıya sebep olur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Stres inkontinansı için, pelvik taban kaslarının çalıştırılması ve davranışsal modifikasyonlar yeterli olabilir. Bunların işe yaramaması durumunda ilaç verilebilir ya da üretra etrafına bir bant takılabilir. Urge inkontinansı varsa, farklı ilaçlar kullanılır. Alternatif olarak, botoks enfeksiyonu mesane inkontinansına yardımcı olabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış