Gözün yaralanması - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Gözün yaralanması

Tıbbi adı (Göz yaralanması)

Muhtemel belirtiler

Göz yanması Göz kızarıklığı Gözde yabancı cisim hissetme Göz kırpması Artmış gözyaşı

Hastalığın kısa tanımı

Göze yabancı bir cisim girmesi göz hasarı oluşturabilir. Hasarın boyutu göz doktoru tarafından saptanıp tedavi edilmelidir.

Hastalığın tanımı

Göze yabancı bir cisim girmesi göz hasarı oluşturabilir. Hasar değişik tabakaları etkileyebilir: yüzeysel yaralar sadece korneayı etkilerken, derin yaralar kornea ve daha derin tabakaları etkileyebilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Korneanın hasar görmesi durumunda, hasta zaman geçtikçe artan bir ağrı hisseder. Ağrının yanında, göz kızarıklığı da giderek artacaktır. Bu tarz hasarlar genellikle koruyucu gözlüklerin kullanılmadığı ezme işlerinde oluşur. Derin göz hasarları ise çekiç ve keski kullanılarak yapılan işlerde, çekicin taşa veya metale vurulması sırasında ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, yüzeyden küçük kıymıklar çıkarak göze yüksek hızda (küçük, derin hasar oluşturarak) isabet edebilir. Derin göz yaralanmaları evde de(makas, bıçak, ya da keskin uçlu herhangi bir alet ile) ya da gözlüklerin parçalandığı herhangi bir olayda(büyük, derin yaralar oluşturur) meydana gelebilir. Hastalar genelde küçük, derin yaraları gözlerine bir şey çarpma hissi algılayınca hissederler ve ardından görmelerinde ani bir bozukluk yaşarlar. Kornea küçük yaralanmalarda kendi kendini iyileştirebildiği için, örnek olarak taş kıymığı, camsı cisimdeki sıvıda (gözün içindeki sıvı) kaybolmaz. Geniş ve derin yaralanmalarda, kornea yırtık kalır ve sıvı dışarı dökülür, gözbebeği şekil değiştirir ve lens bulanıklaşır. Gözküresi güçsüzleşir ve çökebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Yüzeysel yaralanmalarda, hastaya çoğunlukla göz damlası damlatılır ve böylece kornea uyuşur. Doktor rahatlıkla herhangi bir yabancı cismi gözden çıkarabilir. Derin göz hasarlarında ise, cismi çıkarıp yarayı kapamak için çoğu zaman operasyon gereklidir. Bütün bu tedavilerden sonra tam görüşün geri dönmemesi söz konusu olabilir. Ciddi hasar olan durumlarda, körlük mümkün olan bir sonuçtur.

Kime gidebilirim?

Oftalmoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış