Gözün korozyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Gözün korozyonu

Tıbbi adı (Göz korozyonu)

Muhtemel belirtiler

Göz yanması Göz kızarıklığı Göz ağrısı Göz kapaklarının birbirine yapışması

Hastalığın kısa tanımı

Gözde kimyasal asit ya da baz ile oluşan yara her zaman acil bir şekilde tedavi edilmelidir.

Hastalığın tanımı

Asidik ve bazik maddeler gözle temas ettiğinde ciddi göz hasarı meydana gelir. İki tür madde korneayı hasarlabildiği gibi, konsantrasyonlarına bağlı olarak gözün daha derin tabakalarını da hasarlayabilir. Genel olarak, baz madde kaynaklı hasar asidin oluşturduğundan daha ciddidir. Ama her iki durum da oftalmolojik aciliyet taşır ve körlüğe sebep olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Asitler (temizlik ajanları, araba aküleri, bitki sıvıları vb.) ya da bazlar (drenaj borusu temizleyicileri, temizlik ajanları, boyalar, kireç vb.) göz ile temasa geçtiklerinde, kornea hasarlanır ve korozif baz durumunda, gözün diğer tabakaları da zarar görebilir. Hastalar ciddi ağrıdan ve gözlerini açamamaktan şikayet ederler. Ayrıca, gözyaşı akıntısı artar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Küçük miktar bir aşınma bile körlüğe sebep olabilir. Kaza mahalinde ilk yardım uygulanmalıdır. Yardım eden kişi, hastanın gözkapaklarını geriye açıp gözünü temizlemelidir. Su bu amaçla kullanılabilir. Karbonatlı içecekler hatta bira bile alkali yanıklarında kullanılabilir. Hiçbir durumda süt ürünleri kullanılmamalıdır. Eğer gözde hala tanecikler varsa(kalsiyum gibi), pamuktan bir bez parçasıyla dikkatli bir şekilde alınabilir. Hasta derhal optometriste ya da göz kliniğine gitmelidir. Eğer mümkünse, doktora göze bulaşan maddeden örnek götürülmelidir. Doktora giderken de gözü yıkamaya devam etmek yararlı olacaktır. Doktorunuz gözünüzü muayene ederek, kalan parçacıkları temizleyecektir. Hasarın derecesine göre, gözün belirli aralıkla durulanması, duruma bağlı olarak göz damlası uygulanması hatta ağrı kesicilerin kullanılması önerilebilir. Ciddi hasar durumlarında uzun süreli tedavi gerekli olabilir.

Kime gidebilirim?

Oftalmoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış