Göz kası sinirlerinin hasar görmesi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Göz kası sinirlerinin hasar görmesi

Tıbbi adı (Göz kası sinirlerinin hasarı)

Muhtemel belirtiler

Göz kapağının düşmesi

Hastalığın kısa tanımı

Göz kası sinirlerinin hasara uğraması göz hareketlerinin normal işleyişini bozabilir. Hasara uğrayan bu sinirler kas normalde gözün hareketlerini, göz kapağı ve gözbebeğini kontrol etmektedir. Kişide belirtiler fark edildiğinde, bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Hastalığın tanımı

Gözün hareketinden üç kas çifti sorumludur. Bu kaslar da, okülomotor sinir (3. kafa çifti), troklear sinir (4.) ve abdusens sinir (6.) tarafından kontrol edilir. Bu kaslar gözün, yukarı-aşağı, sağ-sol ve çapraz hareketini sağlar. Ayrıca, okülomotor sinir göz kapağı ve gözbebeğini de kontrol eder. Bu sinirlerin herhangi birinde hasar olduğunda, gözün hareketleri bozulur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Göz kaslarının sinir hasarları çeşitli nedenlere bağlı olup, değişik belirtiler verebilir: 1) 3. kranial sinir (okülomotor sinir) hasarı: Beyni besleyen atardamarlarda oluşan anevrizmalar yaygın ve ciddi bir nedenidir. Aynı zamanda, kafa yaralanmaları, kanama, tümör, diyabet veya yüksek tansiyon gibi nedenler de yol açabilir. Gözün dışa kayması, düşük göz kapağı (pitozis), ışık refleksi azalmış geniş gözbebeği gibi belirtilerle seyreder. 2) 4. kranial sinir (troklear sinir) hasarı: En sık kafa travması nedeniyle oluşur. Diğer nedenleri arasında şeker hastalığı, tümör, anevrizma ve multipl skleroz bulunmaktadır. Normal düşey göz hareketlerini etkiler ve çift görmeye yol açar. Etkilenen hastalar, felci telafi etmek ve çift görmeyi önlemek için sağlıklı tarafa başlarını eğme eğilimindedirler. 3) 6. kranial sinir (abdusens: Bu en yaygın olanıdır. Kafa travmaları, yüksek beyin içi basıncı, tümör, multipl skleroz, anevrizma, beyin veya göz enfeksiyonları vaskülit, hipertansiyon, beyin içine kanama neden olabilir. Bu durum, gözün dışa dönmesini engelleyecektir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tedavi duruma göre değişiklik gösterir. Bir göz doktoru, nörolojik muayene ve bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve diğer yöntemler ile hasarın nedenini ve sinirin hangi kısmının etkilendiğini belirleyecektir. Daha sonra uygun tedaviye karar verecektir. Cerrahi de tedavi seçenekleri arasındadır.

Kime gidebilirim?

Oftalmoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış