Göğüs boşluğunda sıvı birikimi - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Göğüs boşluğunda sıvı birikimi

Tıbbi adı (Plevral efüzyon)

Muhtemel belirtiler

Nefes almayla alakalı ağrılar Nefes darlığı Öksürük Endişe Göğüs ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Plevral efüzyon, akciğer ve toraks duvarı (kaburgalar ve kaslar) arasında kalan kapalı boşlukta (plevral boşluk) sıvı birikmesine verilen isimdir. Bu anatomik boşlukta sıvı birikimine yol açan çeşitli nedenler vardır. Hastalar eforla ve/veya dinlenirken nefes darlığından şikayetçidir. Nefes alıp verirken ve öksürme esnasında ağrı duyarlar. Efüzyona sebep olan asıl sağlık probleminin tanısını koymak için ekstra sıvı plevral boşluktan aspire edilmelidir.

Hastalığın tanımı

Plevral efüzyon, plevral boşlukta sıvı birikmesi durumudur. Sağlıklı bir insanda 5ml olması gereken plevral sıvı hacmi akciğer ile toraks duvarı arasında kalan tabakayı kayganlaştırıp nefes almayı sağlamak için yeterlidir. Bu sıvı miktarı olması gerekenin üzerine çıktığında nefes almada güçlük ve göğüs ağrısı gibi şikayetler baş gösterir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Plevral efüzyonun birden fazla nedeni vardır. Bunlar, konjestif kalp yetmezliği, akciğer embolisi, pnömoni veya tüberküloz gibi akciğer enfeksiyonları, karaciğer sirozu, böbrek hastalığı, tümörler, lupus veya romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar olabilir. Plevral efüzyonlar kimyasal bileşimine göre iki şekilde sınıflandırılır: 1) enfeksiyon olmaksızın gelişen efüzyon (transüdatif): sıvı plevral boşluğa sızmıştır. 2) enfeksiyon varlığında gelişen efüzyonlar (eksüdatif): bu tip plevral efüzyon genellikle kanser, tümörler, tüberküloz veya akciğer enfeksiyonları nedeniyle meydana gelmektedir. Plevral efüzyonu olan hastalar nefes almada güçlük, solunum ve öksürme sırasında ağrı duyma, ateş, hıçkırık ve hızlı soluma gibi şikayetlerle hastaneye başvururlar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Plevral efüzyonun tedavisi altta yatan hastalığa göre belirlenir. Solunum sıkıntısını gidermede yapılacak olan, ilk etapta ekstra sıvıyı uzaklaştırmaktır. Çıkarılan sıvı, altta yatan hastalığın tabiatını çözmek üzere incelenecektir. Bu durumda hastanın tanısal çalışmalar tamamlanana kadar hastanede yatması gerekmektedir. Sonraki aşamada altta yatan hastalığın tedavisi başlatılır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Göğüs hastalıkları

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış