Epididimin iltihabı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Epididimin iltihabı

Tıbbi adı (Epididimit)

Muhtemel belirtiler

Genital organdaki akıntı Mide bulantısı Ateş Kusma

Hastalığın kısa tanımı

Epididimit, epididimin iltihabıdır. Her yaşta erkekte görülebilir. Farklı nedenlerden olabilir, ancak en sık nedeni enfeksiyonlardır. Genellikle antibiyotik, anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler ile tedavi edilir. Hastanın şikayetleri istirahat ile hafifler.

Hastalığın tanımı

Epididim, testislerin arkasında bulunan spermin depolanması ve taşınmasından sorumlu kıvrımlı borudur. Epididimdeki iltihaba epididimit adı verilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Epididimit esas olarak, bakteriyel enfeksiyonlara bağlıdır. Bakteriler üretra, mesane ve hatta prostat aracılığıyla epididimin iltihabına yol açabilir. Bu nedenle kişinin ilgili organlarda iltihaptan şikayetçiyse, epididimit gelişme riski yüksek olacaktır. Cinsel temas enfeksiyonunun en sık nedenidir. Yaşlı hastalarda altta yatan neden sıklıkla bir mesane veya prostat enfeksiyonudur. Genç erkeklerde epididimitin ana sebepleri klamidya veya gonokok enfeksiyonları gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Epididimit, bakteriyel enfeksiyonlar dışında kasığa alınan bir darbe, mesane boşaltım bozuklukları, amiodaron gibi epididimde yangıya yol açan ilaçların kullanımı gibi nedenlerden de gelişebilir. Epididimit, hastalarda spermde kan, üretradan akıntı, kasık ağrısı, testisin yakınında basıya duyarlı şişlik, boşalma veya idrar yapma esnasında ağrı, ağrılı skrotal şişlik gibi şikayetlerle seyreder. Ağrı tipik olarak saatler, günler içinde yavaş yavaş gelişir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Epididimitin tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Antibiyotik, anti-inflamatuar ve ağrı kesici ilaçlar iltihap, yangı ve ağrıyı geriletmede yardımcı olabilir. Buna ek olarak, epididimit hastalarının yatak istirahati yapması ve bölgeyi yukarıda tutup buz uygulaması önerilir. Bunlar da ağrıyı azaltacaktır.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış