Diz iltihabı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Diz iltihabı

Tıbbi adı (Gonit)

Muhtemel belirtiler

Diz ağrısı Diz deformitesi Eklem kızarıklığı Ateş

Hastalığın kısa tanımı

Diz iltihabı dizde oluşan enflamatuar süreci tarifler. Bir hasardan ya da dejeneratif bir hastalıktan dolayı oluşabilir. Ağrı ve şişlik ana semptomlardır. Uygun şekilde dinlenmek ve ağrıyı dindirmek için anti-enflamatuar ilaçlar önerilir. Ağır vakalarda, cerrahi gerekli olabilir.

Hastalığın tanımı

Diz iltihabı, dizde meydana gelen enflamasyon sürecidir. Dizde meydana gelen her türlü doku hasarından kaynaklanabilir. Bu durum akut ya da kronik olabilir ve ağrı, şişlik ve normal fonksiyon kaybıyla sonuçlanabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Diz iltihabı dizde herhangi bir doku kaybı sonucu oluşan enflamasyondur. Akut ya da kronik olabilir. Bu enflamasyon dizde kıkırdak, bağ ve kemik yapıları gibi dokuları etkiler. Bu tarz bir enflamasyona sebep olabilecek pek çok durum vardır, örneğin; 1) diz zedelenmesi, 2) kemikleri ya da kıkırdakları irrite eden osteomiyelit, bakteri enfeksiyonu, gut ve artrit gibi hastalıklar ya da 3) osteoartrit gibi dejeneratif hastalıklar. Diz iltihabı eklemde aşırı derecede sıvı birikmesine sebep olup, ağrı ve şişlik oluşturur. Patella altında sıvı birikimi, bu problem için en iyi endikasyondur. Buna ek olarak, insanlarda ağrıya bağlı oluşan hareket kısıtlılığı da olur. Diz enflamasyonuyla insanlar 1) diz ağrısı, 2) şişlik, hassiyet ve kızarıklık, 3) ateş, 4) zayıflık, 5) yürümede zorluk, 6) dizde deformite gibi semptomları da yaşar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Diz iltihabının tedavisi sebebe bağlıdır. Doğru tedaviyi tanımlamak için sebebi belirlemek önemlidir. Bazen sinovyal sıvının incelenmesi doğru tanıyı koymak için gereklidir. Tedavi ilaçları, fiziksel terapiyi ve nadiren cerrahiyi kapsar. Buna ek olarak, uygun şekilde dinlenmek iyileşme sürecini hızlandırır ve dizde daha fazla hasar oluşma riskini azaltır. Bazı akut diz enflamasyonu vakalarında, buz uygulaması ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Anti-enflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar enflamasyonu ve ağrıyı gidermek için kullanılır. Bazen antibiyotikler de tedavi etmek veya enfeksiyonu önlemek için kullanılabilir. Fiziksel terapi, fonksiyonların geri kazanılmasına ve ağrının azaltılmasına yardımcı olur. Dizlerinde ciddi hasar olan bazı insanlar için, tam diz replasmanı gibi cerrahiler gerekli olabilir.

Kime gidebilirim?

Ortopedi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış