Diyafragmatik fıtık - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Diyafragmatik fıtık

Tıbbi adı (Hiatal fıtık)

Muhtemel belirtiler

Göğüs ağrısı Yan ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Hiatal fıtıkta, midenin bazı kısımları özafagusun karna girdiği diyafragma kısmından göğse doğru çıkıntı oluşturur. Aynı zamanda diyafragmatik fıtık olarak da bilinir. 2 farklı fıtık tipine ayrılabiir.

Hastalığın tanımı

Özofagus karna diyafragmadaki bir boşluktan girer. Bu boşluk elastik liflerle sağlamlaştırılmıştır. Bu liflerin yaşam boyunca yorulması üzerine, boşluk genişleyince midenin bazı kısımları göğse çıkıntı yapabilir. Buna aynı zamanda diyafragmatik fıtık da denir. Midenin bazı kısımları özafagusla beraber diyafragmadan yukarı çıkıntı oluşturursa, buna aksiyal hiatal fıtık; eğer özafagustan karna çıkıntı oluşturursa, buna paraözofajiyal fıtık denir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Hayat boyunca, elastik liflerin fonksiyonu azalır. Karıniçi basıncı arttıran obezite gibi ek faktörler, bu zayıflamanın daha hızlı gelişmesini sağlayarak daha kısa zamanda hiatal fıtık oluşmasına sebep olur. Ortalama olarak her beş erişkinden birinin hiatal fıtığı vardır. Çoğu hasta mide sıvısının özafagusa daha kolay girebilmesinden dolayı göğüste yanma hissinden şikayet eder. Para-özofajiyal fıtıklar çoğunlukla yer değiştirmeye bağlı semptomlara sebep olur ve özellikle yutkunurken ve geğirirken karıniçi organlarda basınç artar, bunlara ek olarak kardiyak artimiler de görülebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tedavi genellikle gastroskopi ile başlar. Bu sayede, hiatal fıtığa tanı konur, fakat fıtığın tipi doğrulanamaz. Yine de gastroskopi diğer durumları ve gastrik ülser gibi diğer komplikasyonları dışlamak için önemlidir. Kontrastlı röntgen filmi aksiyal ve para-özafajiyal fıtıkları birbirinden ayırmaya ya da ikisinin aynı anda görülüp görülmediğini anlamaya yardım eder. Tedavi bu iki fıtığın birbirinden ayrılmasına bağlıdır. Herhangi bir semptoma sebep olmayan aksiyal fıtığın tedaviye ihtiyacı yoktur. Özofajiyal fıtık varsa, ya da aksiyal fıtık ile beraberse, ya da aksiyal fıtığın semptomları varsa, cerrahi müdahale komplikasyonları ve olası hasarları engellemek için düşünülmelidir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış