Divertiküler bağırsak hastalığı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Divertiküler bağırsak hastalığı

Tıbbi adı (Divertikülozis)

Muhtemel belirtiler

Dışkı çıkarmada güçlük Mide ağrısı Dışkıda kan Haftada üç defadan az dışkılama

Hastalığın kısa tanımı

Divertikulozis kalın bağırsak duvarından karın içi boşluunğa doğru çıkıntılar gelişmesidir. Bunlar genellikle sigmoid (pelvik) kolonda bulunur. Divertikülozisin kendisi rahatsızlığa neden olmaz. Ancak divertikül veya divertiküller iltihaplanırsa, buna divertikülit denir ve keskin ağrılar oluşturabilir. Divertikülit tekrarlayabilir ve ciddi sorunlara yol açabilir.

Hastalığın tanımı

Kalın bağırsak duvarının belirli bölgeleri karın boşluğuna doğru uzanan keseciklerin oluşumuna elverişlidir. Bu durum tip literatüründe divertikülozis olarak adlandırılır. Divertikülozis hiçbir rahatsızlık yaratmadığından, çoğu zaman fark edilmez. Divertikül çoğu zaman kolonoskopi yapıldığında anlaşılabilir. Divertikülün iltihaplanması durumuna divertikulit adı verilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Bu hastalık, diğer bölgelere nazaran Batı dünyasında daha yaygındır. Bunun için, genelde Batı diyeti diye adlandırılan lif bakımından fakir ve yağ bakımından zengin diyet ile hastalık arasında bir bağ olduğu düşünülür. Bu tür diyette besinler bağırsaklarda daha uzun süre kalır ve bu durum bağırsaklardaki basıncın artırıp, bağırsakların zayıf olan yerlerinde keseciklerin (divertiküllerin) oluşmasına neden olur. Bu keseciklerin iltihaplanması sonucu genellikle sol alt kadranda hissedilen şiddetli ağrılar oluşur. Ateş ve hastalık gelişebilir.Divertikulozis çok nadir durumlarda ileusa (bağırsak hareketlerinin bozulması), bağırsakta delinme ya da kanamaya neden olabilir. Ani ve şiddetli karın ağrısı ve kusma acil durum teşkil eder.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tekrarlayan enflamasyon bağırsak perforasyonu ile sonuçlanıp enfeksiyon karın boşluğuna yayılırsa ya da bağırsak tıkanıklığı (ileus) gelişirse, hızlı bir şekilde opere etmek gereklidir. Genelde, divertikülit antibiyotiklerle ve ağrı ilaçları ile tedavi edilebilir. Fakat, semptomların tekrarlaması hastanın yaşam kalitesini bozduğunda ve hastanın becerilerini kısıtladığında problematik olur. Bu tarz durumlarda, cerrahi olarak etkilenen bağırsak parçasını çıkarmak bir seçenek olarak düşünülebilir. Hastaların semptomları genellikle operasyondan sonra iyileşir.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Dahiliye Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış