Divertikülde oluşan enflamasyonun - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Divertikülde oluşan enflamasyonun

Tıbbi adı (Divertikülit)

Muhtemel belirtiler

Mide ağrısı Karnın istemsiz kasılması Ateş Alt karın ağrısı İshal Midede gaz olması Mide bulantısı Kusma Dışkı çıkarmada güçlük Dışkıda kan Kısa süreli şuur kaybı Sert dışkı Ağrılı dışkılama

Hastalığın kısa tanımı

Divertikülit, kalın bağırsak duvarındaki çıkıntıda, divertikülde, oluşan bakteri enflamasyonunu tanımlar. Çok miktarda lif içeren dengeli bir diyet divertikülit oluşumunu engeller. Herhangi şüpheli bir semptom varsa, daha ileri tetkikler için derhal doktor muayenesi tavsiye edilir.

Hastalığın tanımı

Divertikülit, bağırsağın iç duvarında oluşan diveritikül isimli minik kesecik ya da ceplerin bakteriyel olarak enfekte ve enflame olmasıdır. Bu kese ve cepler sıklıkla yaşlı insanların kalın bağısağında, bağırsaktaki yüksek basınca bağlı olarak bulunur.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Divertikülit, divertikülün enfeksiyöz bir enflamasyonudur. Divertikülit, daha önceden varolan divertikülün tıkanması ve normalde kalın bağırsakta yüksek sayıda olan bakterilerin kontrolsüz olarak çoğalması ve buna bağlı olarak enflamasyon oluşmasıyla meydana gelir. Divertikülün kendisi asemptomatik bir kalın bağırsak duvarı çıkıntısıdır. Divertikül oluşumu kalın bağırsak duvarının zayıflaması ve kalın bağırsakta yüksek basınç olmasıyla alakalıdır. Az miktarda dışkı ile divertikül obstrüksiyonu enflamasyona ve enfeksiyona yol açabilir. Divertikülit kapalı (komplike olmayan), gizlice perfore olmuş ya da açıkça perfore olmuş diye sınıflandırılabilir. Açıkça perfore olmuş divertikülit enfekte pünün divertikülün içinden peritonyel alana çıktığını ifade eder. Divertiküliti olan insanlar abdomende (tipik olarak sol alt abdomende) ağrı ve hassasiyet, şişkinlik, ateş ve titreme, bulantı ve kusma, ishal, kabızlık, iştah kaybı ve hatta dışkıda kan gibi semptomlara sahip olabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Dengeli ve çok miktarda lif içeren bir diyet divertikül oluşumu riskini ve böylece divertikülit riskini azaltır. Komplike olmayan divertikülit antibiyotik ile tedavi edilir. Bunun yanı sıra, etkilenen insanlar birkaç gün aç kalmalıdır. Divertikülit açık şekilde perfore olduysa ya da tekrarlayan bir hal aldıysa cerrahi gerekli olacaktır. Cerrahinin amacı etkilenen kalın bağırsak segmentlerini çıkarmaktır.

Kime gidebilirim?

Çocuk cerrahisi Çocuk hastalıkları Dahiliye Genel cerrahi

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış