Derin pemfigus - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Derin pemfigus

Tıbbi adı (Pemfigus vulgaris)

Muhtemel belirtiler

Deride kabarcık oluşması Ağızda yara Nemli ve yumuşak deri

Hastalığın kısa tanımı

Pemfigus vulgaris, mukoza zarlarında ya da cilt üzerinde görünen kabarcıklarla karakterize bir hastalıktır. Buna, anormal bağışıklık reaksiyonu neden olur. Pemfigus vulgaris tehlikeli olabilir. Bu nedenle, şüpheli belirtiler varsa bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Hastalığın tanımı

Pemfigus vulgaris mukoza zarlarında veya deri üzerinde kabarcıkların görüldüğü bir durumdur. Buna esas olarak, anormal bağışıklık reaksiyonu neden olur. Bu otoimmün reaksiyonda, otoimmün sistem vücudun kendi proteinlerine saldırır ve kabarcıklara yol açar. Kabarcıklar genellikle oral mukoza zarlarında görünmeye başlar ancak, aynı durum derinin mukoza zarlarında da görülebilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Pemfigus vulgarisin nedeni anormal otoimmün reaksiyondur, ancak bu reaksiyonu neyin tetiklediği bilinmemektedir. Otoimmün sistem, yanlış yönlendirildiğinde antikorlar kendi proteinlerine saldırabilir. Bunun sonucunda saldırıya uğrayan deri tabakası ayrılıp, iltihaplı hale gelir. Yangısal süreçte, sıvının cilt ya da mukoza altında birikmesiyle ve kabarcıklar oluşabilir. kabarcıklar ağrılıdır ve kolayca patlamaya eğilimlidirler. Pemfigus vulgarisin 3 farklı türü mevcuttur: mukozayı etkileyen, deriyi etkileyen ve hem mukoza ve hem de deriyi etkileyen türler. Hastalık episodlarla ilerler ve uzun süre boyunca tekrarlar (kronik). Ayrıca, UV radyasyon, mekanik irritasyon (kaşıma) ve penisilamin, ACE inhibitörleri gibi birtakım ilaçlar da kabarcıkların oluşmasını tetikleyebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Pemfigus vulgaris hastalığının tedavisi, hastalığın nedenine ve şiddetine bağlıdır. Hastalık, herhangi bir ilacın kullanımıyla tetikleniyor ise, ilacı kesmek gerekir. Pemfigus vulgaris, otoimmün sistemi baskılayan ilaçlar ile tedavi edilebilir. Örneğin, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ve kortikosteroidler tedavide yaygın olarak kullanılır. Bu ilaçların genellikle uzun bir süre kullanılması gerekir.

Kime gidebilirim?

Dermatoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış