Deliryum - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Deliryum

Tıbbi adı (Deliryum)

Muhtemel belirtiler

Nabız yokluğu Düzensiz kalp atışı Konuşma güçlüğü Konuşma anlama güçlüğü Ruh halindeki sürekli değişiklikler Hafıza kaybı Halüsinasyon Unutkanlık Konsantrasyon bozukluğu Endişe Huzursuzluk Saldırganlık Uykusuzluk

Hastalığın kısa tanımı

Deliryum, kişinin zihinsel durumunun bozulması halidir. Genellikle hızlı gelişir ve belirtileri değişik seyreder. Çoğunlukla özel bir nedene bağlıdır ve acil tıbbi tedavi gerektirir. Deliryumun tetikleyici nedeni ayırt edilir ve tedavisi yapılır ise tam şifa sağlanır.

Hastalığın tanımı

Deliryum, kişinin zihinsel durumunun bozulduğu bir sağlık problemidir. Genellikle hızlı gelişir, inişli-çıkışlı seyreder ve birtakım belirtileri vardır. Deliryum, hastanın kişi, zaman ve mekan kavramları ile ilgili karışıklık yaşamasına neden olur. Hasta dikkatini toplayamaz, net düşünemez. Ayrıca, şuur azalır, koma durumuna yaklaşır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Deliryumun çeşitli nedenleri olabilir. İlaçların kötüye kullanımı/yanlış kullanımı, enfeksiyonlar, ciddi ağrı, uzun süre yalnız kalmak, beslenme bozukluğu, yüksek ateş, beyin hasarı, metabolizma bozukluğu ve elektrolit dengesizlikleri deliryuma neden olabilir. Bunların yanısıra ameliyat sonrası dönemde ilaçlar, oksijensizlik veya kalp hastalığı deliryumla sonuçlanabilir. Sık görülen deliryum tiplerinden biri alkol bağımlılığının bırakılması sonrası görülen deliryumdur. Deliryum çoğunlukla kısa bir sürede gelişir ancak hayli uzunca bir süre devam edebilir. Deliryumun en sık görülen belirtisi bilinç bulanıklığıdır. Deliryum yaşamakta olan hastalar etrafındaki kişilerin, bulundukları zaman ve mekanın ayrımında güçlük çeker. Aynı zamanda davranış değişiklikleri, duygusal karışıklıklar, dikkat dağınıklığı ve ani şuur kayıpları da baş gösterebilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Deliryumun tedavisi, onu tetikleyen nedene göre değişir. Hasta bütün tetkiklerin yapılması ve altta yatan hastalığın tedavi edilmesi için hastaneye yatırılır. Sonuç olarak, deliryum erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bununla birlikte, bazı vakalarda hayatı tehdit edebilen, ölümcül bir tablo olabileceği unutulmamalıdır.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Çocuk ve ergen ruh sağlığı Dahiliye Psikiyatri

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış