Çarpıntı - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Çarpıntı

Tıbbi adı (Palpitasyon)

Muhtemel belirtiler

Çarpıntı Fenalık geçirmek Kısa süreli şuur kaybı

Hastalığın kısa tanımı

Çarpıntı, kalp atışlarının rahatsız edici bir şekilde hissedilmesidir. Kalp atışları daha güçlü (çarpıntı) ve sıklıkla daha hızlı veya düzensizdir (atlayan kalp atışı). Çarpıntı korkuya sebep olabilir, ama çoğu zaman zararsızdır. Kalp atışları çok hızlı, çok yavaş, çok güçlü veya aritmik olabilir.

Hastalığın tanımı

Çarpıntı genellikle genç kadınlarda ortaya çıkan klinik bir durumdur. Kahve ve çay tüketimine bağlı oluşan zararsız çarpıntının bir semptomu olabilir. Zararsız taşikardi (hızlanan kalp atışları), ilaç yan etkisi (örneğin Beta-2-agonist gibi astım ilaçları) ya da inorganik durumlar (örneğin panik bozuklukları ya da somatizasyon bozuklukları) ya da daha nadir vakada anemi sebebiyle görülebilir. Daha güçlü hissedilen kalp atışı belirli bir seviyeye kadar zararsızdır. Örneğin, egzersizden yoksun olmak ya da heyecan kalp atışlarının daha güçlü olarak hissedilmesine sebep olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Her insan kendi kalp atışını zaman zaman hisseder; bu heyecanın bir işareti olabilir. Fakat, kalp kapağı defektleri ya da kardiyak aritmideki gibi uyarı yayılım bozuklukları gibi kalple ilgili bazı durumlar da kalp atışlarını farkedilebilir kılar. Dolaşım sistemiyle ilgili durumlar, özellikle hipertansiyon, ama egzersiz yokluğu da çarpıntıya sebep olabilir. Özellikle hipertiroidism gibi tiroid bezinin hastalıkları; alkol, çeşitli ilaçlar ya da psikolojik bozukluklar (örneğin panik atak) kadar kalp atışlarının fark edilmesini sağlar.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Çoğu vakada, kalp atışlarını hissetmek zararsızdır. Fakat, bu çok sık oluyorsa, çarpıntıya sebep olacak olası hastalıkları dışlamak için doktor muayenesi gereklidir. Tedavi belirlenen sebebe bağlıdır.

Kime gidebilirim?

Kardiyoloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış