Bunama - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Bunama

Tıbbi adı (Demans)

Muhtemel belirtiler

Unutkanlık Hareket kısıtlılığı Konuşma güçlüğü Saldırganlık Endişe Huzursuzluk Hafıza kaybı Kelime bulmada güçlük çekme Uykusuzluk

Hastalığın kısa tanımı

Alzheimer hastalığı çoğunlukla yaşlıları etkiler ve hafıza, konuşma, oryantasyon gibi yüksek mental fonksiyon gerektiren işlemleri yapamamakla karakterizedir. Alzheimer demansın en yaygın nedenidir.

Hastalığın tanımı

Alzheimer hastalığı(Bulan bilim adamının ismiyle anılmaktadır.) çoğunlukla yaşlıları etkiler ve beyin hücrelerinin ileri derecede kaybı ve bunun sonucu olarak hastanın yüksek mental fonksiyonları gösterememesi ile karakterizedir. Bu olaya demans denir ve demans hafıza, konuşma yetisi, davranış, planlama ve oryantasyon yetisini etkiler.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Alzheimer hastalığı erkeklere kıyasla daha çok kadınları etkiler ama genellikle 65 yaşından önce başlamaz. Hastalığın başlangıcında unutkanlık, doğru kelimeyi bulmada güçlük, lokasyona ve zamana uyum gösterememe (dezoryantasyon) görülür. Hastalık ilerledikçe hasta; kişisel fiziksel hijyenini sağlamak, giyinmek veya yemek içmek gibi günlük işlerini yapamaz hale gelir. Ayrıca, hastalığa hezeyanlar, huzursuzluk, Parkinson semptomları veya depresyon eşlik edebilir. Hastalık, özellikle hasta tarafından birdenbire tanınamayan arkadaşlar ve aile açısından trajik olabilir.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Ne yazık ki, henüz Alzheimer hastalığını tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmamıştır. Demansın bazı semptomlarını hafifleten, Alzheimer hastalarını bağımsız kılan ve çevreden kopmamalarını sağlayan ilaçlar mevcuttur.

Kime gidebilirim?

Dahiliye Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış