Böbrek enfeksiyonu - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Böbrek enfeksiyonu

Tıbbi adı (Erkeklerde piyelonefrit)

Muhtemel belirtiler

Yan ağrısı İdrar yaparken yanma hissi İdrar yaparken ağrı hissetme Ateş Mide ağrısı Bel ağrısı Kusma Mide bulantısı Baş ağrısı

Hastalığın kısa tanımı

Böbreğin bakteriyel enfeksiyonu piyelonefrit olarak adlandırılır. Piyelonefrit böbrek pelvisinin enfeksiyonudur. Hastalar ateş, ürperme ve yan ağrısından yakınır.

Hastalığın tanımı

Böbreklerin bakterilerle enfeksiyonu piyelonefrit olarak adlandırılır. Piyelonefrit böbrek pelvisinin enfeksiyonudur. Bakteri genellikle böbreğe üretradan ve mesaneden ulaşır, daha sonra enfeksiyon oluşturacağı böbrek pelvisine yerleşir. Enfeksiyon idrar akımının kesintiye uğramasından (prostatın iyi huylu büyümesinden, böbrek taşından ya da daha önce görülen mesane enflamasyonundan), çok fazla ağrı kesici kullanılmasından, diyabetten ve kateterden ötürü olabilir.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Küçük çocuklar, hamileler ve yaşlılar böbrek enfeksiyonundan sıklıkla etkilenir. Piyelonefritin akut gelişimi ateş, ürperme, idrar yaparken ağrı ve yan ağrısı semptomlarını gösterir. Bazen başağrısı, mide bulantısı ve kusma da oluşur.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Tanıyı doğrulamak için ultrason ve idrar ve kan tahlilleri kullanılabilir. Antibiyotiklerle hızlı ve direkt tedavi uygulamak önemlidir. Hastalık antibiyotik kullanımı 24 saat olmadan gelişim göstermelidir. Yetersiz tedavi böbrek yetmezliği ve patojenlerin vücuda yayılması (sepsis) gibi ciddi komplikasyonlar yaratabilir.

Kime gidebilirim?

Çocuk hastalıkları Dahiliye Üroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış