Beyin tümörü - Hastalık - Sağlık Lokman

Hastalıklar sözlüğü

Beyin tümörü

Tıbbi adı (Beyin neoplazmı)

Muhtemel belirtiler

Aniden ortaya çıkan çift görme Çift görme Yüz felci Baş ağrısı Denge bozukluğu Felç Görme alanında kayıp Kusma Konuşma anlama güçlüğü Konuşma güçlüğü Halüsinasyon Unutkanlık Fenalık geçirmek Kelime bulmada güçlük çekme Saldırganlık Kısa süreli şuur kaybı Ruh halindeki sürekli değişiklikler Yüzde dokunma duyusuyla ilgili problemler Mide bulantısı Kaslarda güçsüzlük Ayakta dokunma duyusuyla ilgili problemler Yürüme zorluğu

Hastalığın kısa tanımı

Beyin tümörü beyin içerisinde büyüyen anormal bir dokudur. İyi huylu (selim) veya kötü huylu (habis); primer veya sekonder olabilirler. Birtakım belirtilerle ortaya çıkar ve ciddi bir sağlık sorunu teşkil ederler. Bir uzman tarafından değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Hastalığın tanımı

Beyin tümörü, beynin normal fonksiyonlarını etkileyebilen anormal doku büyümesine denir. Tümör hücrelerinin nereden köken aldığına ve kötü huylu olup olmadıklarına göre farklı çeşitlere ayrılır.

Hastalığın oluşumu ve belirtileri

Beyin tümörleri normal bir hücrenin düzensiz şekilde büyümeye başlayıp büyük bir kitleye dönüşmesiyle meydana gelir. Düzensiz büyümeyi tetikleyen nedenin ne olduğu hala bilinmemektedir. Beyin tümörleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 1.) İyi huylu (selim) beyin tümörleri: kanser hücresi içermeyen ve en az hırçın olan tümördür. Sınırları belirgindir ve diğer dokulara sıçramaz. 2.) Kötü huylu (habis) beyin tümörleri: kanser hücreleri içerir ve sınırları belirgin değildir. Diğer dokulara sıçrama riski taşır ve çok hızlı çoğalır. Bu nedenlerle hayatı tehdit eden niteliktedir. 3.) Primer beyin tümörleri: beyin hücrelerinden köken alır ve beynin diğer bölgelerine de yayılım gösterebilir. Başka organlara nadiren sıçrayabilir. 4.) Sekonder (metastatik) beyin tümörleri: vücutta başka bir organdan köken alıp beyin dokusuna sıçramış tümörlerdir. Beyin tümörleri değişik belirtiler vererek seyredebilir. Başağrısı, görme problemleri, nöbetler, kişilik bozuklukları, koordinasyon ve yürüme bozukluğu, kısa dönem hafıza kaybı, kusma ve uyuşukluk eşlik eden belirtiler arasındadır.

Hastalığın etkisi ve tedavisi

Beyin tümörlerinin tedavi planları altta yatan nedene, çeşide, bulundukları bölgeye ve ciddiyetine göre değişir. Normalde destek tedavisi olarak anti-nöbet ve anti-epileptik ilaçlar, steroidler verilir, bazen cerrahi uygulanır. Steroidler beyin hücrelerinin şişmesini; anti-epileptik ilaçlar nöbetleri engeller. Kötü huylu beyin tümörleriyle savaşmada radyoterapi ve kemoterapi de kullanılır. Yukarda saydığımız belirtiler başka bir nedenle açıklanamıyorsa ileri tetkik ve takip için bir uzmana başvurulmalıdır.

Kime gidebilirim?

Beyin ve sinir cerrahisi Çocuk hastalıkları Nöroloji

Sözlüğe geri dön
Şimdi doktora danış