Sağlık Lokman

Kullanım koşulları

DEĞERLI KULLANICI, AŞAĞIDAKI KULLANIM KOŞULLARI VE GIZLILIK ILKELERI BIRTEK ALMANCA VERSIYONUNDA HUKUKI OLARAK BAĞLAYICIDIR. TÜRKCE VE İNGİLİZCE DİLİNDE MEVCUT BULUNAN VERSİYONLAR ALMANCADAN TERCÜME EDİLMİŞTİR VE SADECE BİLGİNİZE SUNULUYORDUR.
LİNKLER:
ALMANCA KULLANIM KOŞULLARI’NA LİNK (HUKUKI OLARAK BAĞLAYICIDIR)
ALMANCA GİZLİLİK İLKELERİ'NE LİNK (HUKUKI OLARAK BAĞLAYICIDIR)
İNGİLİZCE KULLANIM KOŞULLARI’NA LİNK
İNGİLİZCE GİZLİLİK İLKELERİ'NE LİNK


I. KULLANIM KOŞULLARI

Sizin, “uhealth-platform”’un (uhealth-platformu üzerinden sağlanan ürün ve hizmetler, misal olarak sagliklokman.com) kullanıcısı (“siz” veya “kullanıcı”) ve uhealth AG (“operatör” veya “uhealth”) arasında sadece sunulan kullanım koşulları, gizlilik ilkeleri ve mevcut ise masrafa tabi ürün ve hizmetler için muayyen ürün ve hizmet koşulları geçerli olabilir.


1. Kapsam

1.1 İşbu şart ve koşullar (“şartlar”) uhealth AG tarafından uhealth-platformundan (http://www.sagliklokman.com, www.sagliklokman.de; uhealth’ in tüm web alanları dâhil) yapılan tüm teklifler için geçerlidir. Kendi şart ve koşullarınızın olması halinde ve bunların uygulanmasını istemeniz halinde, uygulanabilir olmamaları için bu vesile ile hepsine itiraz etmekteyiz. Bu, yazılı açıkça sapmış olan şartlara tabi olabilir.

1.2 Kullanıcının tüketici (“kullanıcı” örn. nihai tüketici, sağlık bakım hizmetinin potansiyel hastası) olması durumunda, kurumsal kullanıcıdan (“müşteri” örn. tıbbi hizmet sağlayıcısı, sağlık bakım hizmet profesyoneli) kısmen farklı şartlar uygulanmaktadır. Uygun olmadıgı halinde aşağıdaki şartlarda bu duruma atıf yapılacaktır. Bahsedilen yönlerde tüketici (“kullanıcı”) ve kurumsal (“müşteri”) olarak ayrılarak farklı (kısmen ürün odaklı) şart ve koşullar uygulanabilir. Tüketici, ticari veya mesleki faaliyetine eklenemeyecek bir amaçla yasal alışverişi tamamlayan gerçek kişidir. Ticari veya mesleki faaliyetlerinin görevleri doğrultusunda hareket edenler ise kurumsal olarak kabul edilmektedir.

1.3 Uhealth platform üzerinde üçüncü kişiler tarafından teklif edilen ürün ve hizmetler için özel şartlarda anlaşılabilir, bu durumda buradaki şart ve koşullar geçerli olmayacaktır.


2. Uhealth-platformun kapsamı ve işlevselliği

Uhealth-platformu, kullanıcının belirtilerini analiz edebilmekte ve girilen belirtiler ile ilişkilendirilebilecek muhtemel sağlık durumu ile ilgili bilgi sağlamaktadır. Böylece, muhtemel klinik görüntülerin, uygun tıp uzmanı (“çevrimiçi analiz”) kategorilerinin gösterilmesini sağlamakta ve adres/konumu temel alarak doktor arama işlevi sunmaktadır. Bununla beraber, iletişime geçilen müşterilerle (“örn. doktorlar) randevu bulunması, alınmasını gerçekleştirmekte ve randevu yönetimi, kullanıcı ve doktor arasında iletişimi (asenkron yada senkron mesaj veya video yolluyla), hastanın tıbbi bilgilerine ilişkin dosyalama ve aktarımı (“randevular”, “konsültasyon”, “giriş ürünü”) sağlamaktadır.


3. Bilgi amacı ve sorumluluğun reddi

Genel:

3.1 uhealth-platformu’nun içeriği, sağlık durumu ve muhtemel klinik görüntüler ile ilgili verilen bilgiler ve uhealth-platformu tarafından gösterilen doktorlara ilişkin veriler (bundan böyle “uhealth verileri” olarak anılacaktır) yalnızca bilgi amaçlıdır ve hiçbir şekilde profesyonel doktorlar tarafından gerçekleştirilen danışma, tetkik ve tedavi anlamına gelmez. Uhealth-platformundaki içeriklere güven ve kullanımı, uhealth verileri müşteriler ve kullanıcılar tarafından (kendi kendilerine) kesinlikle danışma, tetkik, tedavi metodu ve bu metodun seçimi, uygulanması ve sona erdirilmesi için kullanılamaz ve kullanılmamalıdır. Uhealth-platformunun içerikleri danışmanlık, uygulama, tedavi, tetkik veya satın alım için tavsiye anlamına gelmemektedir.

3.2 uhealth, uhealth-platformunda sunulan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğundan emin olmak için aşırı özen göstermektedir. Operatör ve içeriğin hazırlanmasında yer alan tüm personel sağlanan bilginin doğruluğuna, süresine, güvenirliğin veya tamlığına ilişkin olarak yasanın izin verdiği ölçüde her türlü sorumluluktan feragat etmektedir.

3.3 Müşteri, sözleşmelerin yapılması için verilen detayların, uhealth-platformunda uzmanlığa, doktorun yeterliliğine ilişkin bilgilerin ve diğer sözleşme ile ilgili verilerin tam ve doğru olduğunu beyan etmektedir; ancak, operatör bu bilgiye dayanılarak müşteri için oluşturan verilere ilişkin olarak sorumlu tutulamaz.

3.4 uhealth kullanıcı tarafından verilen yanlış ve eksik bilgiden doğan hasarlar ve özellikle sağlık verileri için sorumlu tutulamaz (paragraf 16.6’ ya bakınız). Kullanıcılar sağlık verilerinin doğruluğu ve süresine ilişkin olarak münferiden sorumludur. Üçüncü kişilerce (örn. müşteriler), kullanın verilerin veya bilginin doğrulunda veya süresinde yanlışlık olması halinde uhealth’e karşı taleplerde bulunulması durumunda, ilgili kullanıcı uhealth’in zararını tamamen ödemeyi taahhüt eder.

3.5 Operatör tarafından, söz konusu internet hizmetinin tüm kullanıcılarından sağlık bilgisi için bir doktora danışmaları istenmektedir. Tıbbi acil durum olduğu zaman veya hayati tehlike taşıyan durumlarda kullanıcıların derhal bir acil sağlık servisine danışmaları ve temasa geçmeleri gerekmektedir. Uhealth-platformu acil durumlar için uygun değildir ve bu durumda tek başına kullanılmamalıdır.

3.6 Uhealth, yasanın izin verdiği ölçüde ürünlerinin, hizmetlerinin veya uhealth verilerinin kullanımının sebep olduğu hazarlara ilişkin olarak tüm sorumluluktan feragat etmektedir. Uhealth-platformundaki içeriklerin veya uhealth verilenin kullanılması kişinin kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle, yapılacak olan her hiçbir talep kabul edilmemektedir.

3.7 Operatör, yasaların izin verdiği ölçüde kısmen veya tamamen kullanıcının sebebiyet verdiği hasarlara ilişkin olarak - örneğin kullanıcının aracı ile uhealth’in operatör sisteminin uyumsuzluk olması, kullanıcının sağlayıcısında kullanıcıya olan veri aktarımda sorun olması, gerekli çerezlerin deaktivasyonunundan veya kullanıcı tarafından güvenli erişim eksikliğinden doğan hasarlar- tüm sorumluluktan feragat etmektedir.

3.8 Ürünlerin/hizmetlerin ve uhealth verilerinin yanlış veya yasadışı kullanımından veya kullanıcının sözleşme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmemesinden (diğer görevler ile beraber, şifreyi gizli tutmak) doğan sonuçlardan ve zararlardan kullanıcı sorumludur. Bu bileşenlerden doğan hasarlara ilişkin olarak uhealth hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, ürünlerin/hizmetlerin ve uhealth verilerinin yanlış veya yasadışı kullanımı nedeni uhealth’e karşı taleplerde bulunulması durumunda, uhealth’in zararını tamamen ödemeyi taahhüt etmektedir.

Çevrimiçi analiz hizmetleri:

3.9 Uhealth-platformundaki çevrimiçi analizler kalifiye bir doktor tarafından gerçekleştirin tıbbi muayene veya tetkik değildir.
Uhealth-platformunun ve içeriklerinin kullanılması profesyonel tıbbi bakım, doktor tavsiyesi, tetkik veya tedavi değildir. Uhealth-platformunun kullanılması isteğe bağlı olmakla beraber kullanıcının riskindedir ve uhealth-platformundaki bilgilere ve uhealth verilerine güvenmek kullanıcının özgürlüğündedir. Bunun yanı sıra, uhealth-platformunu kullandığı için doktora tedavi için danışmama kararı alamsı gibi kararlar ve eylemler de kullanıcının sorumluluğundadır. Platformda listelenen bir doktordan hizmet almanın sorumluluğu kullanıcınındır. Uhealth, uhealth-platformunda bahsedilen testleri, doktorları, sağlık bakım hizmetlerini, ürünleri, işlemleri, fikirleri veya diğer bilgileri tavsiye etmemekte ve bunları savunmamaktadır. Kullanıcı, uhealth-platformundan alınan bilgiye güvenerek profesyonel tıbbi öneri veya tedaviyi ertelememelidir.

Randevular/konsültasyonlar:

3.10 uhealth randevuların tutulması ve kullanıcı ve/veya ilgili müşteri (örn. doktor) tarafından randevu yönetimi yapılması ve ilgili doktorlar tarafından verilen hizmetler (misal olarak “chat” yada video yolluyla verilen konsültasyon) konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Sağlanan bilgiler ve uhealth verilerine dayanılarak uhealth AG, kuruluşları, personeli ve iş ortaklarına karşı yapılan veya bunların uhealth-platformundaki simsarlık ve danışmanlık hizmetlerine veya ek ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü teminat veya sorumluluk talebinden açıkça feragat edilmiştir. Bu bağlamda, uhealth sadece randevu alınmasını veya konsültasyon verilmesini sağlamak için platformu sunar. Kullanıcının müşteri ile randevu ve konsültasyon oluşturması durumunda, bu iki taraf arasında ayrı bir sözleşme kurulmuş olur. Uhealth bu sözleşme ilişkisine dâhil değildir ve bu sözleşme ile ilgili olarak uhealth’e karşı herhangi bir talepte bulunulamaz. Bu bağımsız sözleşmenin yapılması ve uygulanması tamamen kullanıcı ve müşteri arasındadır. Uhealth, kullanıcı ve müşteri arasındaki bu sözleşmede simsar olarak hareket temektedir. Çevrimiçi analizlerde doktor listelerinin sunulması uhealth tarafından yapılan bir öneri değildir. Uhealth ilgili müşteriler ve kullanıcı arasında yalnızca iletişim platformudur.

3.11 Kullanıcı ve müşteri (örn. doktor) arasındaki sözleşme kapsamında kullanıcı genel gizlilik ilkeleri uyarınca müşterinin sağlık verisine erişmesine izin verebilir.

Erişim ve diğerleri:

3.12 Uhealth’in, uhealth-platformuna bağlanan internet siteleri veya uhealth-platformu tarafından sağlanan bağlantılar üzerinde hiçbir etkisi yoktur çünkü uhealth AG içerikleri, doğruluğu, tamlığı veya yasallığına ilişkin hiçbir sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere bağlantı yaratmak kendi riskinizdedir. İlgili internet sitelerinin şart ve koşulları uygulanacaktır.

Erişim ve diğerleri:

3.13 Uhealth-platformuna yüzde yüz erişim teknik olarak mümkün değildir. Ancak uhealth, uhealth-platformunu sürekli olarak sağlayabilmek elindekilerle ve makul maliyetle çaba göstermektedir. Uhealth-platformuna genel olarak gece gündüz Pazartesiden Pazara erişilebilir. Uhealth tüm işlevlerinin devamlılığını özellikle Pazartesiden Cumaya sabah saat 9.00 akşam 17.00 çalışma saatleri arası sağlayabilmek için çaba göstermektedir. Ancak, uhealth’in kullanılan altyapının bireysel sağlayıcılarını bakım ile ilişkili olarak kapatma hakkı ve bu nedenle uhealth-platformunun erişimini kısıtlama hakkı vardır.

3.14 Uhealth yasanın izin verdiği ölçüde teknik problemler, hizmet aksamaları, kullanıcının yazılım ve sabit diskine zararlara ilişkin olarak her türlü sorumluluktan feragat etmektedir. Uhealth ayrıca, yasanın izin verdiği ölçüde kullanıcının bilgisayarını, araçlarını veya mülkünü bozacak veya bilgi ve verilerine erişerek kullanacak virüslere ilişkin her türlü sorumluluktan feragat etmektedir. Hizmet aksaklıklarında veya sistem hatalarında, uhealth durumu telafi etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Uhealth, yasanın izin verdiği ölçüde uhealth-işleyici işlerine erişim eksikliğinden doğan hasara ilişkin olarak her türlü sorumluluktan feragat etmektedir.

3.15 Uhealth, uhealth-platformunda kullanıcılara üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler sunabilir (platformda saklı veya bağlantı ile). Sağlayıcılar dikkatli bir şekilde seçilmektedir; ancak, bu kişiler tarafından sağlanan hizmet ve internet sitelerinin uhealth tarafından sürekli kontrol altında tutulması mümkün değildir. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarının erişilebilirliği ve uymaları gereken kurallara uyulmaktadır. Uhealth hiçbir şekilde bunların içeriği, erişilebilirliği, aksaklıkları, düşük kalitesi ve/veya aksaklıklarından sorumlu değildir. Bu aynı zamanda uhealth’in işbirliği ortaklarının internet sitelerine yapılan üçüncü kişi bağlantıları için de geçerlidir.

3.16 Operatörün, teklifi kısmen veya tamamen herhangi ayrı bir duyuruya gerek olmaksızın değiştirme, tamamlama ve silme hakkı ve yayımı geçici veya sürekli olarak durdurma hakkı vardır. Bu sebeple oluşan hazarlardan uhealth sorumlu değildir.

3.17 Uhealth’e karşı, müşterinin hasar ve ödeme masrafına ilişkin taleplerinden, yasadışı alışverişten doğan borçların sorumluluğundan kaynaklanan, özellikle yukarıda belirtilen 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 paragraflarına ihlallerden doğan taleplerden, dayanağı her ne olursa olsun (bundan böyle tazminat talebi olarak anılacaktır) feragat edilmektedir. Bu durum uhealth’in zorunlu olarak sorumlu tutulmadığı durumlarda örn. ürüne ilişkin sorumluluk, kasıt, büyük ihmal, hayati tehdit, vücut ve sağlığa ilişkin veya önemli bir sözleşme ihlalinde uygulanmamaktadır. Ancak, uhealth tarafından kasıt veya önemli ihmal yok ise ve hayati tehdit, sağlık ve vücuda ilişkin durum söz konusu değilse, önemli sözleşme ihlaline ilişkin tazminat talepleri sözleşme ile ilgili olan ve öngörülebilir zarar için geçerlidir. Müşterinin aleyhine kanıtlama yükümlülüğünde değişiklik olması, önceki maddelerle bağlantılı değildir.

3.18 Müşterinin paragraf 3.17 uyarınca tazminat talebine hakkı olması durumunda, zarara ilişkin uygulan tazminat talebi süresine göre iki senelik zamanaşımı süresine tabidir. Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca yapılacak tazminat taleplerinde yasal süreler uygulanacaktır.


4. Uhealth-platformun işlevsellik kapsamı

4.1 Faaliyet kapsamı uhealth-platformundaki sipariş işleminden açıkça farklı değil ise, kullanıcıya sağlanan ilgili faaliyet kapsamı bu şart ve koşulların faaliyet kapsamı olarak uygulanmalıdır.

4.2 Kullanıcı, zaman ve yer fark etmeksizin internet üzerinden uhealth tarafından sağlanan teknik ve işlevsel olasılıklar dâhilinde (örn. internet tarayıcısının en son versiyonu) uhealth-platformunun içerik ve verilerine erişebilecektir.

4.3 Uhealth-platformunun mevcut işlevleri (en son versiyonlar ilgili güncel ürün-/hizmet-tanımları ile sağlanmaktadır) kapsamaktadır.

Kullanıcı için:
 • Çevrimiçi analizler/analiz hizmetleri: Muhtemel hastalık ile ilgili sağlık durumunun ve bilginin analizi
 • Doktor-arama sistemi: adres ve konum temel alınarak sağlık hizmeti profesyonelleri aranması
 • Randevular: İletişim kurulan müşterilerle (örn. doktorlar) randevu tanımlanması ve alınması
 • Konsültasyonlar: İletişim kurulan müşterilerle (örn. doktorlar) konuşmak için sağlanan “chat” yada video altyapısını kullanması
 • Giriş-ürünü/kullanıcı-hesabı: sağlık hizmeti profesyonelleri ile yapılan tek sefer/tekrar eden iletişimin kolaylaştırılması (örn. iletişim bilgisi, sağlık verisi sağlayarak)
Müşteri için:
 • Giriş-ürünü/kullanıcı-hesabı: potansiyel hastalar ile yapılan iletişimin kolaylaştırılması (örn. ajanda işlevi, doktor arama sisteminde bilgi içerme)
 • Ajanda: Müşteri tarafından ayarlanabilen ve potansiyel hastalarla iletişim kurmak için otomatik e-mailler sunan çevrimiçi sistem
 • İletişim ürünleri: Hastalar ile konuşmak için “chat” yada video altyapısı

4.4 Platformda başarılı bir şekilde kullanıcı-/müşteri hesabı oluşturulmasından sonra, kullanıcı uhealth-platformunun bahsedilen işlevlerine erişebilmektedir. Bu ayarlamalar ve/veya bilgiler ile hangi verinin nasıl kullanılacağını veya aktarılacağını büyük ölçüde kontrol etmektedir. Uhealth bunların kullanıcının ihtiyaçlarına cevap verdiğine inanmaktadır. Hangi bilginin kullanıcı-/müşteri hesabına girileceği ve kaydedileceğine yalnızca kullanıcı karar vermektedir. Bu açıdan, sağlık hizmeti profesyonelinden randevu veya konsültasyon alırken hangi sağlık verilerinin verileceğine yalnızca kullanıcının karar verdiğini vurgulamaktayız. Bu veriler planlama, hastalık geçmişi araştırması ve tetkik yapılırken müşteriye (örn. doktor) yardımcı olabilir. Uhealth’in, içerik, veri veya bunların müşteriye karşı paylaşımında hiçbir etkisi yoktur.

4.5 Operatör, uhealth-platformundan özel birçok hizmet sağlayabilir. Özel hizmetler kullanıcı tarafından uhealth-platformundan veya diğer kanallardan sipariş edilebilir. Uhealth, özel hizmetlerin kullanımını özel hizmetlerin kısmen veya tamamen ödenmesine tabi tutabilir.

4.6 Uhealth tarafından sağlanmayan üçüncü kişi ürün ve hizmetleri (misal olarak konsültasyon) kullanıcı ve uhealth arasındaki iş ilişkisine tabi değildir. Kullanıcının bu ürün ve hizmetler için tek sözleşme ortağı ilgili üçüncü kişilerdir.

4.7 Sağlık hizmeti profesyoneli (örn. doktor) tarafından sağlanan hizmet ve kullanıcı ile doktor arasındaki iletişim (randevu alınması ve konsültasyon verilmesi dâhil) kullanıcı ve uhealth arasındaki hizmet ilişkisinin bir parçası değildir.

4.8 Operatörün kısmen veya tamamen, herhangi ayrı bir duyuruya gerek olmaksızın tüm teklifi veya bölümlerini değiştirme, tamamlama, silme hakkı ve yayımını geçici veya sürekli olarak durdurma hakkı vardır.


5. Tekeffül

Eğer ilgili hizmet veya ürüne ilişkin tekeffül varsa, uhealth’e karşı, müşterilerin hasar ve ödeme masrafına ilişkin taleplerinden, özellikle yasadışı alışverişten doğan borçların sorumluluğundan kaynaklananlardan, dayanağı her ne olursa olsun işbu şart ve koşullarda aksi belirtilmedikçe feragat edilmektedir.

Bu durum uhealth’in zorunlu olarak sorumlu tutulmadığı durumlarda örn. ürüne ilişkin sorumluluk, kasıt, büyük ihmal veya önemli bir sözleşme ihlalinde uygulanmamaktadır. Ancak, uhealth tarafından kasıt veya önemli ihmal yok ise önemli sözleşme ihlaline ilişkin tazminat talepleri sözleşme ile ilgili olan ve öngörülebilir zarar için geçerlidir. Müşterinin aleyhine kanıtlama yükümlülüğünde değişiklik olması, önceki maddelerle bağlantılı değildir. Müşterinin tazminat talebine hakkı olması durumunda, zarara ilişkin uygulan tazminat talebi süresine göre iki senelik zamanaşımı süresine tabidirler. Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca yapılacak tazminat taleplerinde yasal süreler uygulanacaktır. Başka tekeffüllerden yasanın izin verdiği ölçüde feragat edilmektedir.


6. Bilgi/İletişim

6.1 Uhealth müşterilerin uhealth-platformunu kullanımına ilişkin danışma masası işletmektedir (destek). Danışma masasına e-mail ile erişilebilir. Uhealth kontağı e-mail ile etiketleyerek yerleştirebilmektedir.

6.2 Uhealth danışma hizmetini belirli bir ödeme yapılmasına tabi tutabilir. Uhealth, uygun miktarı aşması halinde emek esas alınarak destek taleplerini faturalandırabilir. Danışma taleplerinin gelecekte ödemeye tabi olması durumunda, uhealth buna ilişkin önceden bildiri yapacaktır.

6.3 Uhealth ve kullanıcı arasındaki diğer iletişim e-mail, çevrimiçi veya benzer elektronik kanallar ile yapılmaktadır.

6.4 Tıbbi konularla ilgili hiçbir bilgi sağlanmayacaktır. Lütfen, tıbbi bilgi için normal kanallar vasıtasıyla bir sağlık hizmeti profesyoneli ile irtibata geçiniz.

6.5 Operatör, kullanıcıya göndereceği her ileti veya beyanı kullanıcı hesabında bulunun en son e-mail adresi üzerinden yapabilir. Söz konusu e-mail adresinin geçerli olmaması nedeni ile iletişim kurulamaması durumunda, gönderilen ileti/beyan e-mailin gönderilmesi ile ulaşmış sayılacaktır.


7. Diğer hizmetler

Ayrıca anlaşılan hizmetlerin kapsamına bunlara ilişkin yapılan bağımsız sözleşme ve uhealth internet sitesinden yayınlanan bilgiler uygulanacaktır.


8. Uhealth-platformunu kullanma hakkı

8.1 Uhealth tarafından uhealth-platformunda sağlanan ürün ve hizmetler ücretsizdir ve kullanıcı-/müşteri hesabı gerektiren bu hizmet ve ürünlerin kullanılması platformda doğru ve gerçek kişisel bilgi ve veri ile başarılı bir şekilde kullanıcı-/müşteri hesabı oluşturulması ile başlamaktadır. Halka açık olan ürün ve hizmetleri kullanma hakkı uhealth-platformunun ilgili işlevlerine erişmek ile başlamaktadır. Ücrete tabi ürün ve hizmetler için uhealth-platformunu kullanma hakkı (ve ilgili işlevselliğini) ödemelerin tamamen yapılması ile başlamaktadır.

8.2 Paragraf 8.1 uyarınca kullanım hakkı kullanıcıya uhealth-platformunun münhasır olmayan, sözleşme kısıtlamaları dâhilinde, aktarıma ve alt lisansa izin verilmeyen kullanımını sağlamaktadır (Eğer mevcut ise, uhealth’te yer alan özel hizmetler, değer katılan hizmetler veya üçüncü kişiler tarafından verilen hizmetler ile beraber). Kullanıcı, ürün ve hizmetleri işbu sözleşme amacı dışında kullanamaz. Bununla beraber, müşteriler ve kullanıcılar uhealth-verilerini kendi ticari amaçları için kullanamaz ve halka açık olmayan içeriği üçüncü kişilere erişilebilir hale getiremez.

8.3 Eğer uhealth ile yapılan yazılı farklı anlaşmalar yoksa paragraf 8.1 ve 8.2 uhealth-platformu kullanım içeriğinin tamamını düzenlemektedir. Bunun dışındaki bir kullanıma izin verilmemektedir.


9. İçeriğin fikri mülkiyet ve diğer hakları

9.1 Uhealth-platformuna erişerek veya kullanıcı-/müşteri hesabı oluşturarak kullanıcı, uhealth-platformundaki tüm bilgiler, veriler, grafik ve semboller dâhil uhealth-platformunun haklarının (ve tüm unsurlarının) uhealth’e (veya ortaklarına) ait olduğunu kabul etmektedir. Aynı durum uhealth-platformundan sağlanan özel hizmetler, değer katılan hizmetler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanana hizmetler için de geçerlidir.

9.2 Kullanıcı, uhealth-platformunun parçalarını şekillendirme veya başka bir metod ile kopyalayamaz, dağıtamaz veya erişilebilir hale getiremez. Halka açık olmayan içerikleri hiçbir zaman uhealth-platformu dışında yayınlayamazlar. Üçüncü kişiler tarafından uhealth-platformunun kullanılması yasaktır. Aynı durum uhealth-platformundan sağlanan özel hizmetler, değer katılan hizmetler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanana hizmetler için de geçerlidir.

9.3 Kullanıcı, uhealth-platformundaki bilgiyi tekrar tasarlayamaz, sistematik olarak toplayamaz veya tamamını kaydedemez. Aynı durum uhealth-platformundan sağlanan özel hizmetler, değer katılan hizmetler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanana hizmetler için de geçerlidir.

9.4 İnternet sitesinde yayınlanan içerik telif hakkı korumasına tabidir. Aksi belirtilmedikçe, telif hakkının sahibi operatördür.

9.5 Uhealth tarafından önceden izin verilmediği takdirde kullanıcılar ve ortaklar tarafından uhealth-platformuna ve ürün/hizmetlerine ilişkin olarak oluşturulan elektronik veri ve içerikler çoğaltılamaz, değiştirilemez, silinemez ve uhealth’in hizmet kapsamı dışında yayınlanamaz.


10. Şifre-korumalı erişim

10.1 Operatör, internet üzerinden kullanıcıya uhealth-platformuna şifre-korumalı erişim sağlamaktadır. İletişim sırasında kullanıcı bilgisinin güvenliğini sağlamak adına operatör kullanıcı tarafından iletilen bilgiyi şifrelemek için güvenli protokoller kullanmaktadır (örn. Güvenli Soket Katmanı, GSK/SSL).

10.2 Kullanıcı erişim verilerini yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı erişim verilerini saklamak ve üçüncü kişilerin erişiminden korumak ile sorumludur. Uhealth, erişim bilgilerinin (kullanıcı-adı, şifre) kötü kullanımından veya kaybedilmesinden doğan hasarlardan sorumlu değildir.

10.3 Kullanıcının erişim bilgilerini (veya bir kısmını) kaybetmesi, unutması durumunda veya geçersiz e-mail adresi girmesi, girdiği e-mail adresinin geçersiz hale gelmesi durumunda e-mail yolu ile yeni erişim verisi gönderilemez. Operatörün farklı kanallar aracılığı ile yeni erişim verisi gönderme veya e-mail adresi verme sorumluluğu bulunmamaktadır.


11. Kullanıcı-/müşteri hesabının kişisel verileri

11.1 Sözleşme ilişkisini kurmak için uhealth, kullanıcı hakkındaki gerekli bilgiyi kaydetmekte üzerinde değişiklik yapmaktadır (kullanıcı adı, kullanıcı bilgisi, kullanıcı verisi). Uhealth bu verileri gizli tutmaktadır.

11.2 Operatör, toplu müşteri verisini kullanıcı-/müşteri hesabına kaydetmektedir. Kullanıcı-/müşteri hesabı uhealth tarafından uhealth ve kullanıcı arasındaki sözleşmeyi anlamak ve yönetmek için mevcut kullanıcı hakkındaki siparişleri, uhealth’e yapılan ödeme ve diğer bilgileri kapsayan bilgileri birleştirmektedir. Uhealth’in bir sebep belirtmeden kayıtları reddetme hakkı vardır.

11.3 Kullanıcı kayıt sırasında doğru bilgi vermeyi ve bu bilgiyi güncel tutmayı taahhüt etmektedir. Hesaba 12 aydan fazla süre ile giriş yapılmadığı takdirde veya uhealth tarafından kayıtlı e-mail adresi aracılığı ile iletişim kurulamadığı takdirde uhealth, kullanıcı-/müşteri hesabını silme hakkına sahiptir.

11.4 Kullanıcı ve uhealth arasındaki sözleşme ilişkisi devredilemez. Miras olarak devir saklı tutulmak kaydı ile sözleşme ilişkisi ölüm ile son bulmaktadır. Her kullanıcı bir kereye mahsus olarak kaydedilebilir.

11.5 Hesaba 12 aydan fazla bir süre ile girilmediği takdirde (ana giriş) ve uhealth tarafından e-mail yoluyla talep edilmiş olmasına rağmen bir ay içinde kullanıcı/müşteri tarafından hesaba girilmediği takdirde operatör kullanıcı-/müşteri hesabını silme hakkına sahiptir.


12. Platform ve mobil cihazlardaki ek veriler

12.1 Uhealth-platform doğru işleyebilmek için sağlık problemleri bilgisine, ilaveten sağlık bağlantılı bilgi ve verilere dayanmaktadır. Bu nedenle platform, kullanıcı-/müşteri hesabına ek olarak yüksek korumaya değer şeklinde sınıflandırılan birçok bağlamda tıbbi bilgi içermektedir. Kişisel tıbbi verinin hassasiyeti sebebi ile bu bilgi tarayıcıda güvenli kanalda (SSL) aktarılacak. Lütfen daha fazla bilgi için genel gizlilik ilkelerine bakınız.

12.2 Buna ilaveten, uhealth’in istisnai gözleminden dolayı uhealth-platformu kullanıcıya ilişkin bitime izin vermeyerek daha fazla veri saklamaktadır:

 • İstatiksel veriler
 • Sistem verileri

12.3 3. Siz, kullanıcı olarak paragraf 12.1 – 12.3 uyarınca veri işlemesine izin vermektesiniz. Uhealth’in gizlilik ilkeleri yerel ve mobil cihazlarınızdan gerçekleştirdiğiniz uhealth-platformu kullanımınıza ilişkin veri işlemesinin ayrıntılı tanımını sağlamaktadır. Uhealth, bireysel hizmetler için genel gizlilik ilkelerine ilaveten uygulanacak ek şartlar oluşturabilir.


13. Platforma kaydedilen verinin saklanma süresi; kullanıcının silme sorumluluğu

13.1 İşbu şart ve koşullar uyarınca operatör, platforma kaydedilen verileri en fazla kullanıcı-/müşteri hesabının silinmesi gerektiği zamana kadar saklayabilir (paragraf 13.2).

13.2 Kullanıcı-/müşteri verileri, kullanıcının veya uhealth’in inisiyatifi (her iki durumda da paragraf 18.3 uyarınca) veya işbu şart ve koşullar çerçevesinde sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde silinecektir.


14. Ödeme

14.1 Aksi belirtilmediği müddetçe uhealth, sözleşme ilişkisi süresince işbu şart ve koşullar uyarınca kullanıcıya uhealth-platformunun kullanımını ücretsiz şekilde sağlamaktadır.

14.2 Uhealth kullanıcıya sağlanan ücretsiz hizmetleri karşılayabilmek için uhealth-platformunda ücret aldığı reklam içeriklerine yer verebilir. Bunların reklam olduğu ve hiçbir şekilde uhealth tarafınca yapılan tavsiyeler olmadığı açıkça belirtilecektir.

14.3 Uhealth’in uhealth-platformunda veya uhealth-platformu ile bağlantılı ücrete tabi hizmet vermesi durumunda kullanıcı mutabık kalınan ücreti (üyelik ücretleri vb.) ve diğer ücretleri (hizmet ücreti, kuruluş ücreti, eğitim ücreti, iletişim ücreti vb.) ödemeyi taahhüt etmektedir (bundan sonra tamamı karşılık olarak anılacaktır).

14.4 Aksi belirtilmediği takdirde faturalar dâhil kredi kart veya mobil ödeme yöntemiyle ödenecektir. Duyurular dışında, uhealth tarafından belirtilen fiyatlar katma değer vergisi ve diğer masraflar dâhil edilmemiş fiyatlardır

14.5 Operatörün tek taraflı olarak mutabık kalınan ücreti arttırma hakkı saklıdır. Ancak, yapılacak bu artırımın mevcut üyelik ve sözleşme ilişkisine etkisi olmayacak, yalnıza üyelik veya sözleşmenin yenilenmesi durumunda uygulanacaktır. Uhealth’in ücret değişikliğini zamanında duyurması gerekmektedir; böylelikle kullanıcı/müşteri sözleşmede kararlaştırılan fesih bildirisi uyarınca yeni ücret/fiyat etkili olmaya başlamadan sözleşme ilişkisini sonlandırabilecektir. Bu hak kullanılmadığı takdirde, değişen ücret iki taraf için de bağlayıcı olacaktır. Yeni beyanlar bu fiyat değişikliğine tabi olacaktır.

14.6 Uhealth-platformuna erişimin durdurulması veya işbu koşul ve şartlarla yasal ilişkinin feshinin gerçekleştirilmesi kullanıcıyı uhealth ile arasında bulunan mevcut sözleşme altında ödenecek olan ödeme yapma mükellefiyetinden kurtarmaz.


15. İzin verilen kullanım

Kullanıcı, uhealth-platformunu münhasır olarak işlevsellik kapsamında belirtilen ürün ve hizmetler amacı ile kullanmayı taahhüt etmektedir. Yalnızca, dürüst olan bilgi ve profile izin verilecektir. Bunun yanı sıra, kullanıcı uhealth-platformunu adil kullanım ilkesine göre kullanmayı ve fazlaca görülebilen şekilde kullanmamayı taahhüt etmektedir.

Özellikle izin verilmeyen/ler aşağıdadır:
 • Yasadışı veya uygunsuz içerik yüklemek veya üçüncü kişilere erişilebilir hale getirmek.
 • Yanlış ve yanıltıcı beyanlar içeren profiller, yanlış kimlik belirtme veya birkaç profil oluşturma.
 • Sahte belge vermek/yüklemek.
 • Hizmet unsurları için doğrudan veya dolaylı olarak yetkisiz içerik veya rakip hizmet içeren internet sitelerine yönlendiren dış bağlantılar kurmak.
 • Diğer kullanıcılara istenmemiş bilgiler yollamak.
 • Operatörün açık izni olmaksızın sağlanan bilgiyi ticari amaç ile kullanmak.
 • Sağlanan içeriklerin yetki verilmeden çoğaltılması.
 • Veri ve bilginin uygunsuz kullanımı.

Herhangi bir ihlalde bulunulması durumunda operatör derhal etki edecek şekilde önemli sebeplerle tek taraflı olarak sözleşmenin fesih edilmesi veya yasal, işlem başlatılması dâhil uygun yollara başvurabilir.


16. Kullanıcı taahhütleri

Kullanıcı aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

16.1 Kullanıcı tüm ödemesi yapılamamış ödemelerini servis verilmeden önce yada aksi belirtilmedikçe ödeme süresi içerisinde uhealth’e gerçekleştirir.

16.2 Kullanıcı platformu kabul edilemez şekilde kullanamaz ve paragraf 15 altındaki şartlara ihlal etmemek için özen gösterir.

16.3 Sistemlerini koruma altına almak kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tarayıcı güvenlik ayarlarını, güvenlik duvarı kurulumunu, güncel bilgisayar virüs veya kötü amaçlı yazılım koruyucu yazılımları, verileri düzenli aralıklarla kaydetmeği ve fiziksel erişimi kontrol etmeği kapsamaktadır.

16.4 Kullanıcı erişim verilerini (şifre, kullanıcı adı) herhangi başka bir değerli unsuru koruduğu şekilde üçüncü yetkisiz kişilerin erişiminden koruyacaktır. Şifrenin sık sık değiştirilmesi ve kişisel bilginin yalnıza uhealth tarafından sağlanan resmi internet sitesi veya araçlara (örn. arayüz, uygulama) girilmesi önerilmektedir.

16.5 Müşteri uhealth-platformundaki her içeriye tıbbi mesleki yasa, tamlama yasa ve profesyonel etikleri uygulayacaktır. Müşteri, sözleşme yapılırken ve uhealth-platformunda verilen uzmanlığa, profesyonel yeterliliğe ilişkin bilginin ve diğer ilgili bilgilerin doğru olduğunu temin etmektedir.

16.6 İlgili alan ve formlardaki sağlık bilgisini yalnızca kullanıcı girebilir ve güncelleyebilir. Sağlanan bilginin kalitesinden yalnızca kendisi sorumludur ve dürüst beyanlarda bulunmak zorundadır. Kullanıcı, sağlık hizmeti profesyonelleri tarafından verilen tetkik ve tedaviye ilişkin veriye kendi riskinde olmak üzere siler, değiştirir veya saklar. Girilen bilginin tamlığına, doğruluğuna ve süresine güvenen üçüncü kişiler tarafından uhealth’e karşı yapılan taleplerde uhealth’in zararını ödeyecektir.

16.7 Uhealth’in ürün ve hizmetlerinin tam kullanımı için müşterinin işbirliği gereklidir. Operatörün müşteri tarafından işbirliği yapılmaması nedeni ile hizmeti sağlayamaması durumunda uhealth’in hizmeti sağlama yükümlülüğü olmayacaktır.


17. Teknik önlemler

Operatörün yetkisiz kullanımı saptayacak, etkisiz hale getirecek veya engelleyecek teknik önlemler alma hakkı vardır. Uhealth işaretli veri içeriği sağlayabilir veya yetkisiz kopyalama vb. karşı dijital koruma önlemleri (örn. DRM) alabilir.


18. Sözleşme yapılması, süresi ve feshi

18.1 Uhealth ve kullanıcı, kullanıcının kendini tanıttığı başaralı bir şekilde kullanıcı-/müşteri hesabı oluşturulması ile sözleşme ilişkisine girerler. Sahte kimlik verilmesi kesinlikle yasaktır ve hesabın derhal silinmesine neden olur.

18.2 Müşteri hesabı oluşturmak için, müşterilerin tıp alanında çalışma ruhsatlarını veya tanımlama için sağlık hizmeti profesyoneli olduklarını gösteren gerekli başka yasal belgeyi uhealth’e vermeleri gerekmektedir. Hesabın aktif hale getirilebilmesi için, belgenin uhealth’e en geç kayıt onayı ile uhealth tarafından onay gönderimini takiben yollanması gerekmektedir. Aktif hale getirilme tarihine rağmen, sözleşmenin yapılma tarihi kayıt onayında belirtilen tarihtir.

18.3 Ücretsiz ürünler için olan sözleşme ilişkisi aşağıdaki şart ve koşullarda son bulur:
 • Kullanıcının kullanıcı-/müşteri hesabını sildiği tarihte;
 • Uhealth’in kullanıcı-/müşteri hesabını paragraf 18.7. uyarınca sildiği tarihte.

18.4 Ücrete tabi tüm ek ürün/hizmetlere ilişkin olarak (örn. ek hizmetler) iptal ve fesih için ek düzenlemeler uygulanabilir.

18.5 Uhealth ve kullanıcının sözleşme uyarınca fesih hakları vardır. Özel sebeplerden dolayı her iki tarafın da fesih hakkı saklıdır.

18.6 Kullanıcının uhealth-platformu veya ek hizmetlere ilişkin ödemelerini yapmaması halinde uhealth, derhal etkili olacak şekilde uhealth-platformuna erişmini durdurabilir. Operatörün herhangi bir ön bildiride bulunmadan teklifin bir kısmını veya tamamını tamamlama ve silme hakkı veya yayını geçici veya sürekli olarak durdurma hakkı vardır.

18.7 Hesaba 12 aydan fazla bir süre ile girilmediği takdirde (ana giriş) ve uhealth tarafından e-mail yoluyla talep edilmiş olmasına rağmen bir ay içinde kullanıcı/müşteri tarafından hesaba girilmediği takdirde operatör kullanıcı-/müşteri hesabını silme hakkına sahiptir.


19. Sözleşme ilişkisinin veya uhealth-platformuna erişimin durdurulması

19.1 Operatörün, herhangi bir duyuru yapmasına gerek kalmadan aşağıdaki durumlarda uhealth-platformuna erişimi durdurma veya belirli işlevlere erişimi kısıtlama hakkı vardır:
 • Kullanıcının tekrar tekrar paragraf 15 altındaki düzenlemelere ihlalde bulunması;
 • Uhealth-platformunun bozulmamış işleyişinin kullanıcının riskine giren sebeplerden tehlikede olması;
 • Paragraf 18.6 uygulaması;
 • Kullanıcı erişim bilgilerinin kötü kullanımının gerçekleştiğine dair makul şüphe (örn. sürekli yanlış şifre girilmesi).

19.2 Paragraf 19.1 uyarınca durdurma yapılması halinde operatör, hali hazırda yapılan ödemeleri geri vermek zorunda değildir.

19.3 Uhealth-platformuna belirli nedenlerle erişimin durdurulmuş olması durumunda, derhal etkili olacak şekilde fesih bir seçenektir.


20. Mücbir sebep

Mücbir sebep, grev, lokavt, idari emir, uhealth sistemlerine teknik değişiklikler veya düzgün gelişmiş işleyiş için (örn. bakım) gerekli diğer önlemlerin alınması hallerinde hizmetlerin geçici olarak kısıtlanması veya bozulması söz konusu olabilir. Uhealth’in bu tür önlemler için her hakkı saklıdır ancak en kısa sürede çözüm üretmek için çalışacaktır.


II. İŞBU ŞART VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İşbu şart ve koşullar taraflar arasındaki ilişkiyi kesin olarak yönetmektedir. Eğer uygulanabiliyor ise, uhealth’in zaman zaman bunları gözden geçirme ve değişiklik yapma hakkı vardır. İşbu şart ve koşullara yapılan her türlü değişiklik veya ek kullanıcıya bir sonraki uhealth-platformuna girişinde yazılı olarak e-mail ve/veya çevrimiçi yol ile iletilecektir. Uhealth tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler geçerli değildir.


III. GEÇERLİLİĞİN KORUNMASI

Bazı düzenlemelerin veya bunların bir kısmının geçersiz hale gelmesi geriye kalan düzenlemelerin ve sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz, etkisiz veya uygulanamaz hale gelmesi geriye kalan maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersiz hale gelen madde, bu maddenin amacına en yakın yasal düzenleme ile değiştirilecektir.

IV. UYGULANABİLİR HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Uhealth-platformu kullanımına ve siz, kullanıcı ve uhealth arasındaki şartlara ve koşullara uygun sözleşme ilişkisine 11 Nisan 1980 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Düzenlemesi hariç tutularak İsviçre hukuku uygulanacaktır.

İşbu şart ve koşulların uygulandığı uhealth-platformundaki tüm bilgi ve içeriklere ilişkin ihtilaflarda, işbu şart ve koşullara veya uhealth-platformunda sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin ihtilaflarda yalnızca uhealth AG’nin bulunduğu yer bölge mahkemeleri görevli ve yetkili olacaktır.

İşbu şart ve koşullar son olarak 14 Nisan 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Şimdi doktora danış